Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó

Regisztráció
[x]

maradj bejelentkezve

Fórum

Nem számítástechnikai témák

»» Március 15

1000 levél
Válasz 05.03.14. 20:10 #87
FS
Ebben igazad van, csak minden éremnek két oldala van, mint tudjuk. Én igen nagyot csalódtam a Fideszben, de a bal oldaltól pedig egyszerűen hánynom kell...
A kokárdának sokkal mélyebb jelentése van, mint a politikai hovatartozás. Ez egy jelkép, amit több, mint 150 éve használunk, felteszünk magunkra, attól függetlenül, hogy ki bal, ki jobb oldali... Magyarok vagyunk Istenem! Ezt nem kellene elfelejteni! SOHA!
The world is yours
9563 levél
Válasz 05.03.14. 20:01 #86
kEnAcE
Sokan azért nem vesznek kokárdád, mert 2 évvel ezelőtt a FIDESZ kisajátította ezt a nemzeti szimbólumot a saját gusztustalan politikai céljaira. Az emberek egymásra mutogattak, neked nincs kokárdát, te hazaáruló mocskos kommunista vagy. Ez volt az az aktus, mely után a nemzet kettészakadt. Számomra ez volt a legundorítobb momentum az elmúlt 15 év poltikai életbében...
Ha jó emberekkel rossz dolgok történnek, az a sors műve. Ha rossz emberekkel történnek rossz dolgok, az Jack Bauer műve.
6266 levél
Válasz 05.03.14. 19:58 #85
Lyobag
364 nappal megkésett a válaszod, na meg akkor még Meggyesy volt...
15516 levél
Válasz 05.03.14. 19:55 #84
Silent
mmiii? máglyán elégetitek Gyurcsányt?
...mert szegény vagyok, csak álmaim vannak. Álmaimat a lábad elé terítem, Óvatosan lépkedj, mert az álmaimon lépkedsz....
1340 levél
Válasz 05.03.14. 19:55 #83
zs0lt1kA^
agnostic front koncert lesz mar keszulok
hhhhh
6266 levél
Válasz 05.03.14. 19:54 #82
Lyobag
tenném, de nem tudom, hol a francban van! és sajnos túl későn kelek föl, hogy bármilyen ünnepsgre elmenjek...
15516 levél
Válasz 05.03.14. 19:53 #81
Silent
éljen Petőfi!
...mert szegény vagyok, csak álmaim vannak. Álmaimat a lábad elé terítem, Óvatosan lépkedj, mert az álmaimon lépkedsz....
17778 levél
Válasz 05.03.14. 19:52 #80
MagicMoment
uh.. letestvéreztél?
holnap ismét március 15.
kokárdát fel!
2800 levél
Válasz 04.03.15. 17:34 #79
Posseidon
Na nemsokára megyek fáklyás felvonulásra. Király.
4370 levél
Válasz 04.03.15. 14:27 #78
Kalwa
így van! én is ezt mondom testvér
"Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek Engem. Akkor Allah is szeretni fog benneteket,és megbocsátja nektek a bűneiteket."
17778 levél
Válasz 04.03.15. 13:27 #77
MagicMoment
ma jártam keltem a városban,és szégyen gyalázatnak tartom,hogy 10emberből 4 ember visel kokárdát. a 4ből pedig 1 fiatal. akik nem képesek megemlékezni 1 évben egyszer azokra az emberekre akik vérüket és életüket adták a 48as szabadságharc és forradalomban,nos,azokat az embereket nem minősítem. ennyire szar a magyar nép nagyrésze. szánalmas. néha szégyellem,hogy magyar vagyok.
6437 levél
Válasz 04.03.15. 13:26 #76
kelkáposzta
Jah nincs suli de ezzel mi baj?
A hízás jó dolog ! 1367 B.u.É.k
1778 levél
Válasz 04.03.15. 12:01 #75
VOid-
Szerintem a legtöbb embernek annyit jelent hogy a suli elmarad ezen a napon, nekem se jelent többet. Vannak olyan emberek akiknek pont az ellenkezője azok lehet megfognak szólni emiatt. De ez az igazság.
4370 levél
Válasz 04.03.15. 11:33 #74
Kalwa
És az úr 2004. évének március hónapjának 15. napján újra egységbe forr a magyar nép és együtt ünnepeljük a magyar forradalom és szabadságharc dicső emlékét, emlékezve ezer hősi halált halt magyar testvérünkre, akik szeretett hazánkért áldozták családjuk és saját életüket is nem félve a haláltól. Ne feledjük, hogy ők miért küzdöttek, miben hittek és próbáljuk meg mi is e képpen, magyarhoz méltóan élni és gondolkodni.
Egy kérdésem volna: mit szólnának őseink, ha ma látnák csorba, megcsonkított hazájukat? Mit mondanának? Küzdjetek, mert Magyarok vagytok és döntsétek le Trianont, akár az életetek árán is! Ha félsz hazádért adni életed, akkor EGY FÉREG VAGY!!!!!!!!!!!!!

Magyarok! Testvéreim! Olvassátok dr. Légrády Ottó írását, melyet 1930-ban publikált:

1920-ban, kerek tíz esztendõvel ezelõtt, a világtörténelem legvéresebb háborújának befejezése után a szerencsés gyõztesek Trianonban ítéletet hirdettek ki. Összeomlás, forradalmak és román megszállás után, a legszörnyûbb nyomorúság idején a kilátásba helyezett wilsoni béke helyett darabokra tépték az ezeréves Magyarország testét. Minden környezõ állam részt vett a nagy osztozkodásban. Még a régi bajtársnak, Német-Ausztriának is adtak belõle, hogy ne legyen egyetlen olyan szomszédunk sem, akire elkeseredés nélkül gondolhatunk.
Jajj a legyõzötteknek - mondja a régi latin példaszó és ennek igazságát újra bebizonyította az a kegyetlenség, mellyel az úgynevezett békeszerzõdésekben a központi hatalmakkal elbántak. Hiába tették le a vesztesek a fegyvert, hiába adták meg magukat kényre-kegyre, tovább dühöngtek a háború fúriái és nem szállott le az égbõl a béke galambja.
Irgalmatlanok voltak a gyõztesek és rettenetesek a feltételek, melyeket megszabtak. Régi szövetségeseinkkel szemben is kemények voltak, de azért hasonlíthatatlanul szörnyûbb volt az a sors, amellyel bennünket sújtottak.
Megnyomorították a németet, bolgárt és törököt is. De ha az arányt akarjuk kifejezni, elmondhatjuk, hogy azoknak levágták egy-egy ujját, a magyarnak pedig kezét, lábát és most csonka teste vérzõ rongyokba takarva vergõdik.
Németország elvesztette területének 13 százalékát, Magyarország 72 százalékát. Németországtól elszakították lakosságának 10 százalékát, Magyarországtól 64 százalékát. Húsz németajkú lakosból idegen uralom alá került egy, húsz magyar közül pedig hét. Elszakítottak több mint másfélmillió olyan magyart, aki egy nyelvtömbben él a megmaradt csonka országgal.
A versaillesi békeszerzõdés gondoskodott arról, hogy bizonyos idõ elteltével a franciák kiürítsék a megszállott Rajna vidéket, de mikor ürítik ki azokat a magyar területeket, amelyeket szomszédaink a trianoni béke értelmében megszálltak? A versaillesi béke szerint Schleswig déli részében, Felsõ-Sziléziában, majd 1935-ben a Saar-vidéken népszavazást tartanak és megkérdezik a lakosságot, hova akar tartozni, Német- vagy Franciaországhoz. De mikor lesz népszavazás az elszakított magyar területeken? Mikor fogják az ottani népességet megkérdezni, hogy vissza akar-e térni oda, ahonnét megkérdezése nélkül erõszakkal elszakították?
Minden részvétünk a volt fegyvertársaké, de ha Trianonra gondolunk, irigyelnünk kell õket Versaillesért, Neuillyért és Sévresért.
Ép emberi elmével elsõ pillanatra megérteni sem lehet ezt a megkülönböztetést, amikor a központi hatalmakkal együtt és egyszerre vesztettük el a világháborút. A Magyarország testén osztozkodó utódállamoknak még csak hadisikerük alapján sem volt jogcímük a zsákmányra. Felelõsség sem terhel bennünket. Gróf Tisza István, Magyarország akkori miniszterelnöke, még a háború elõestéjén is minden erejével igyekezett megakadályozni kitörését. Magyarország számára a háború valóságos öngyilkosság volt, abban csak veszíthetett és semmit sem nyerhetett; mert a monarchia mindén területnövekedése a magyarság súlyának csökkentését jelentette volna. A magyar nemzet minden felelõs tényezõje és képviselõháza ismételten egyhangúan tiltakozott minden hódító szándék ellen még a legnagyobb katonai sikerek idején is.
De ha elleneztük a háborút és nem voltak hódító szándékaink, van-e annak a vádnak mégis alapja, hogy Magyarország felelõs a világégésért?
Egyetlen egy: a békeszerzõdések 161-ik úgynevezett szégyenszakasza. Épp úgy, mint a többi békeparancsba, a trianoniba is bevették azt a pontot, amelyben Magyarország elismeri, hogy "a Szövetséges és Társult Kormányokra, valamint polgáraikra Magyarország és a többi központi hatalom támadása kényszeríttette rá a háborút és mint veszteségek és károk okozói jóvátétellel tartoznak."
Ezt a hazugságot is vállalnunk kellett, amikor arra kényszerítettek, hogy halálos ítéletünket aláírjuk.
Magyarországot is megköpdösték, amikor keresztre feszítették.
Az igazság ott van, hogy a világháborút nem a népek, hanem nyolc-tíz, Európa különbözõ államaiban felelõs állásban levõ államférfiú - akik között azonban magyar egyetlenegy sem volt - idézte fel, a népekre pedig csak rászakadt a szerencsétlenség. Veszniük és pusztulniuk kellett a nagy öldöklésben, a legyõzötteknek azon túl is megszégyenítés, szenvedés és nyomor jutott osztályrészül.
A Magyarországtól elszakított lakosságot magasabb kultúrából alacsonyabba taszították. Az utódállamokban az eltépett magyarságot vallási, gazdasági és kulturális téren a legirtózatosabban üldözik, noha a békeszerzõdésben biztosították kisebbségi jogait. Céljuk világos: az elszakadt magyarságnak néhány évtized alatt való tökéletes kiirtása.
Trianon gazdasági következményei is csakhamar jelentkeztek. A régi Magyarország nemcsak a világ legtökéletesebb földrajzi alkotása, hanem nagyszerû gazdasági egység is volt. A földarabolás következtében a megmaradt és az elszakadt részek lakosságára egyaránt a régi jómód és fejlõdés helyett elszegényedés várt.
Nemzeti nagy létünk második temetõje Trianon. Ezt a békét, épp úgy, mint a háborút, nem a népek hozták létre, hanem néhány államférfi. Ezek csak Ausztriáról tudtak, Közép-Európa viszonyai tekintetében tájékozatlanok voltak, a magyar ügyet pedig egyáltalában nem is ismerték. Ezeket a korábbi béketárgyalásoktól kifáradt politikusokat az utódállamok képviselõi, Benes és társai, hamisításokkal félrevezették és hazug adatokkal megcsalták. A Chateau de Madridban internált magyar békedelegátusokkal csak írásban érintkeztek. A magyar jegyzékeket el sem olvasták. A háború vérgõzös levegõjében vizsgálat nélkül elfogadták az utódállamok megbízottainak minden követelését.
Így született meg az ítélet, ami ellen nem volt fellebbezés.
Amit hazugság és erõszak hozott létre, azt csak hazugság és erõszak tudja fenntartani. Az igazságtalan békéket is csak hazugsággal és erõszakkal lehet megõrizni. Ezért kellett lefegyverezni a megvert államokat, köztük Magyarországot is.
A békeszerzõdések megkötése óta tíz esztendõ telt el. Az idõ némiképpen eloszlatta azokat a hazugságokat, amelyekre Trianon épült. Ma már világszerte érzik, hogy a rossz békék újabb háborúk magvát vetették el és a zsákmányt nem lehet tartósan megõrizni, ha minden erkölcsi alap hiányzik. Nem lehet Európa egyik része állandóan rabtartója a másiknak. Csak idõ kérdése, hogy vagy leszerelnek a gyõztesek, vagy fölfegyverkeznek a vesztesek. A világháború hatalmi alakulása is a múlté. Akik tegnap még barátok voltak, ma csaknem ellenségek és az idõ további meglepetéseket tartogat méhében. Olaszország hivatalos álláspontja a békerevízió, amelyrõl Európa-szerte másképpen gondolkoznak, mint néhány esztendõvel ezelõtt. A nagy háborúnak emberéletben való pusztításait még nem felejtették el a nemzetek, politikai és gazdasági következményeit a gyõztes államok is nyögik. A világ minden népe állandó, tartós békére áhítozik. Irtózik az újabb vérontástól, amelyrõl tudva van, hogy borzalmaiban minden eddigit messze felül fog múlni.
Ma még sokan félnek a békerevízióról beszélni, attól tartva, hogy ebbõl újabb háborús bonyodalmak származhatnak. De napról-napra szaporodik azok száma, akik úgy vélekednek, hogy az új vérontást sokkal biztosabban el lehet kerülni, ha békeparancsok helyett igazi, emberséges, a népek önrendelkezési jogának megfelelõ békékben jóváteszik az elkövetett igazságtalanságokat.
Igazi béke! Igazi jóvátétel! Mennyire más ez, mint amit eddig annak csúfoltak. A mai béke valódi neve: erõszak. A mai jóvátételé: hadisarc, amelyet fegyveres erõvel kényszeríttettek ki azoktól, akiknek más bûnük nem volt, mint hogy a hadiszerencse tartósan és mindvégig nem szegõdött melléjük.
A népszövetségi alapokmány szerint a Nemzetek Szövetségének egyik feladata a háborút elõidézõ okok megszüntetése és ennek érdekében a gyakorlatban alkalmatlanná vált békék revíziója.
A mi revíziónkhoz elsõsorban az szükséges, hogy igazságunkat a népek megismerjék és elismerjék. Sajnos, a külföld közvéleményének, felvilágosító munkánk hiánya folytán, sejtelme is alig van arról, mi történt Trianonban. Ott pedig, ahová csak az ellenséges hazug propaganda jutott el, Ázsiából ideszakadt, félmûvelt, izgága hordának tartanak, amely veszedelme Európa békéjének, és amelyet állandóan féken kell tartani.
Még ezért is hálásak lehetünk a kisantantnak, mert legalább tudomást szerzett arról a világ, hogy vagyunk, s a ránk kényszerített békében megnyugodni sohasem fogunk.
Trianon után igen sokáig csak ennyi fogalmuk volt rólunk. Magyarország nagy és nemes barátjának, Lord Rothermerenek halhatatlan érdeme, hogy az angol és részben az amerikai közvélemény mindinkább megismeri az igazi helyzetet. Az európai kontinensen az egyetlen baráti Olaszország kivételével ma is hihetetlen tájékozatlanság uralkodik. Ez volt az indító oka annak, hogy a Pesti Hírlap, ötvenéves jubileuma alkalmából, angol, francia, olasz és német nyelven megjelenõ, a külföld felvilágosítására szolgáló munka kiadására határozta el magát. A Pesti Hírlap Revíziós Albuma néhány hónappal ezelõtt készült el és azóta sokezer példányban elkerült a világ minden részébe mindazoknak a kezébe, akik hazájuk sorsának intézésére döntõ befolyással vannak.
A földkerekség minden tájáról többezer válasz érkezett. Ezeknek csak kis töredéke egyszerû, udvarias köszönet. Oroszlánrésze meleghangú írás. Küldõi kijelentik, hogy sejtelmük sem volt arról, milyen méltatlanul bántak el Magyarországgal és szükségesnek tartják a trianoni szerzõdés revízióját, az igazság és az emberiség békéje érdekében. Alig egy-két levél igyekezett Trianont védeni a kisantant hazug rágalmaitól megfertõzve. Gyerekjáték volt ezekre válaszolni.
Azon a közvetlen hatáson kívül, melyet a Pesti Hírlap revíziós munkája a külföldön kiváltott, még más igen jelentõs eredmény is volt. Bebizonyítottuk, hogy ma már olyan légkör fogja körül a világot, amelyben bátran, minden kertelés nélkül feltárhatjuk sebeinket és kérhetjük azok orvoslását. Bebizonyítottuk, hogy a semmi áldozattól vissza nem riadó ellenséges propagandával könnyûszerrel meg tudunk mérkõzni. Bebizonyítottuk, hogy a magyar diplomáciának szakítani lehet eddigi túlzottan óvatos politikájával. Határozottan, egyenesen mutathat rá minden lehetõ alkalommal a bennünket ért sérelemre. Ezt annál bátrabban teheti, mert Magyarország nem háborúval, hanem békés úton és békés eszközökkel akar igazához jutni.
Természetesen nem lehet az álláspontunk, hogy az általános békerevízió alkalmával rólunk sem szabad megfeledkezni, mert bennünket is sérelem ért, hanem meg kell értetni a világgal, hogy a békekötések hasonlíthatatlanul legsúlyosabb sebesültje Magyarország, és ezért soronkívül, mindenki mást megelõzõleg, õt kell elsõ segélyben részesíteni.
De nemcsak a kormányzat revíziós tevékenységét kell a végsõkig fokozni, hanem minden nemzeti erõt a célnak érdekébe kell állítani.
Tegye meg mindenki a magáét. A siker nem maradhat el, az igazság gyõzni fog. Ez oly bizonyos, mint az, hogy a dermesztõ tél után tavasz következik.
A nemzet élete éppúgy, mint az egyes polgároké, a mai idõkben telve van nehéz küzdelmekkel. A mindennapi kenyér gondja ólomsúllyal nehezedik a magyar társadalom lelkére, amely pártokra szakadva, fáradtan és csüggedten hordozza a megpróbáltatások súlyos keresztjét.
De éppen ezért még nagyobb szükségünk van egy olyan nemzeti eszmére, amely egyesíteni és lelkesíteni tud - és ez a revízió. Ez az a világító fáklyafény, amely biztosan irányít mindnyájunkat. Ha fáradtak, ha csüggedtek vagyunk, ha sötétben botorkálunk, nézzünk oda, látni fogjuk az igazságot és az utat, amely visszavezet minket a régi, napsütéses, gyönyörû magyar életbe.
"Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek Engem. Akkor Allah is szeretni fog benneteket,és megbocsátja nektek a bűneiteket."
880 levél
Válasz 04.03.15. 10:55 #73
marco69
Látom már van ilyen fórum..Hejj MÁRC.15e van megy valaki valahova????Vagy egyátalán jelent még valakinek ez a nap valamit?úgyérzem egyre kevésbé inkább az idösebb korosztálynak a fiatalabbaknak már egyre kevésbbé...vagy rosszúl gondolom????
3167 levél
Válasz 03.03.16. 20:30 #72
'Tacker Takk'
Tegnap, elmentem délelőtt a a hídhoz. Olyan sokan voltak, hogy tettem egy kört a Margit-hídon, és az Erzsébet-hídon keresztül.
Délután elmentem Pokoni Zoltán beszédét meghallgatni a várba, és ott jóval több kokárdás embert láttam, mint a Duna parton...ez tény állás, és nem politika.
Este még beálltam a sorba a családdal, de sajna pár méterrel előttünk lezárták a hidat
Na de ma, ma egy óra alatt átmentünk...nem is egyszer, hanem a végénél megfordultunk így Budáról-Budára vezetett a híd
"Látod nincs mit mondanom, a napot, az órát sem tudom..."
4144 levél
Válasz 03.03.16. 18:58 #71
HTB
ezt alairom :/
raadasul tegnap attoltam a kepem pestre,ahol kb minden 5-6. emberre jutott 1 kokardas...
elkeserito..
Just another freak in the freak kingdom
17778 levél
Válasz 03.03.16. 18:50 #70
MagicMoment
Nos olyan jogon h az 1848as szaabdságharc és márc.15e nem jobb/baloldali ünnep,hanem az EGÉSZ MAGYAR NEMZET ÜNNEPE!
Kivételesen megvédem a baloldalt!
Amugy télleg én is azt láttam h elég kevesen hordanak kokárdát..
525 levél
Válasz 03.03.16. 14:19 #69
Spitzbube
Tegnap sétálok az utcán nézelődök jobbra balra és azt veszem észre, h 10 emberből 5-ön ha van kokárda... szomorú...

[OFFTOPIC]
Ebbe nem szabad a politikát belekeverni, de azért mégis egy picit.
egy költői kérdés:
A komcsik milyen jogon biggyesztik magukra a kokárdát???
2006-ban már nem lesz esélyük...
Mindenki azt hiszi, h ha belépünk az EU-ba eljön a Kánaán... Egy nagy lóf*szt! Az árak ugrásszrűen emelkedni fognak, a fizetések + szinte maradnak a régiben...
[OFFTOPIC]

1ébként figyeltétek mennyien voltak a MIÉP gyűlésén?
( nem, sajna és nem voltam ott )
DEBRECEN és semmi más, győzni fogunk KITARTÁS!!!
3167 levél
Válasz 03.03.14. 21:42 #68
'Tacker Takk'
A suliban tegnap volt egy kisebb "akadályverseny" Március 15.-e tiszteletére. A Nemzeti Múzeumban le kellett pecsételni a Nemzeti Dalt, majd az ELTÉ-n aláíratni egy másikat...majd a Pilvax-ból kellett "elcsenni" egy poháralátétet!
"Látod nincs mit mondanom, a napot, az órát sem tudom..."
2447 levél
Válasz 03.03.14. 21:39 #67
Gilgamesh
Ki tudja mit hoz a jövő Egy nagyon kis matematikai esély van rá. Mint arra is, hogy a levegőmolekulák mind a szobám túlsó oldalára áramlanak és megfulladok Majd jussak eszedbe amikor azon morfondírozol hogy hogy jutsz vissza debrecenbe
"Ne törődj vele, hogy mit mondanak, Az vagy akinek tartod magad!"
20676 levél
Válasz 03.03.14. 20:03 #66
Pyrogate
Hát nekem érdekes lesz
Holnap lesz a Fradi-Győr, ráadásul nekem a Március 15. egy másik ünnep is egyben!!! Ekkor alakult a csoportunk. ami már ugyan megszűnt, de 1 éves lenne, és ezt meg fogjuk ünnepelni!
Szenvedély nélkül a foci halott.
1719 levél
Válasz 03.03.14. 19:25 #65
TheHolyOne
Arra tényleg ne fogadj, ugyanis debreceni vagyok
"Hear the call of the fallen ones, widom of those whose time has gone: Live your life bravely, my firstborn son, on battlefields fight, don't run!"
2447 levél
Válasz 03.03.14. 19:15 #64
Gilgamesh
Gyakorlatilag mire is jó? Nézhet az ember pornót? Max az van hogy börtönbe zárható. Vagy az már lehet valamivel korábban?

Loeb: arra azért nem lehet esküdni, ki tudja, esetleg másnaposan a Gellérthegy aljánál találja magát pizsamában Az viszont igaz hogy lelki metamorfózis megvalósulása nem valószínű
"Ne törődj vele, hogy mit mondanak, Az vagy akinek tartod magad!"
1719 levél
Válasz 03.03.14. 18:40 #63
TheHolyOne
Tudom, mondtam, hogy nem hoz nagy változást, de maga a tény akkoris nagyszerű
"Hear the call of the fallen ones, widom of those whose time has gone: Live your life bravely, my firstborn son, on battlefields fight, don't run!"
1280 levél
Válasz 03.03.14. 18:30 #62
Loeb
Ááááá ne hidd! Ugyanúgy ébredsz majd mint amikor 17 lettél!
Repülőjegy 184 Euro.. Autóbérlés 271 Euro.. Rálépni a világ leghíresebb Special Stage-re... Felbecsülhetetlen! 2007 Neste Rally
11787 levél
Válasz 03.03.14. 18:28 #61
Ghoost
Nekem meg augusztus 21. én van
Boldog szülinapot!
11787 levél
Válasz 03.03.14. 18:28 #60
Ghoost
Nekem meg augusztus 21. én van
1719 levél
Válasz 03.03.14. 18:22 #59
TheHolyOne
Komoly változásokat a mindennapi életemben (még) nem hoz, de azt hiszem, hogy ez minden ember életében mérföldkövet jelent, hiszen innentől kezdve már felnőttnek számít.
"Hear the call of the fallen ones, widom of those whose time has gone: Live your life bravely, my firstborn son, on battlefields fight, don't run!"
2447 levél
Válasz 03.03.14. 16:10 #58
Gilgamesh
Hogyha komoly változások állnak be az életedben ennek a hatására, akkor értesíts, hogy fel legyek készülve
"Ne törődj vele, hogy mit mondanak, Az vagy akinek tartod magad!"
1719 levél
Válasz 03.03.14. 12:01 #57
TheHolyOne
Engem 16-ka jobban izgat, mert akkor leszek 18!! Yeeeeeeeehaaawww!
"Hear the call of the fallen ones, widom of those whose time has gone: Live your life bravely, my firstborn son, on battlefields fight, don't run!"
1222 levél
Válasz 03.03.14. 11:48 #56
Peac
Jól látod, bár ez inkáb tavaly volt aktuális... Bár ki tudja, még mi lesz holnap.
Juan "break my fuckin' 'ed" Montoya
1970 levél
Válasz 03.03.14. 11:11 #55
Vaszilíj Zajcev
Asszem a Fehér Házban is van szobra, bár ebben nem vagyok biztos.

Szerintem március 15-e az egyik, ha nem a legfontosabb nemzeti ünnepünk, amit mindenkinek békén kell hagyni.
Politikának ilyenkor egyszrűen nics helye.
divide et impera
155 levél
Válasz 03.03.14. 10:41 #54
Napisten
Én holnap elmegyek a barátaimmal a Pilisbe kirándulni.
Tök király lesz, meg nézzük meg van-e még Dobogókő.
Kezelj úgy minden helyzetet, mint egy kutya! Amit nem tudsz megenni, megdugni, vagy elásni azt hugyozd le, és menj tovább!
17778 levél
Válasz 03.03.14. 10:34 #53
MagicMoment
Holnap elérkezik ismét március 15e!
"Kossuth Lajos azt izente,elfogyott a regimentje.."
Kokárdát már feltettem!
Holnap valszeg megyek a várba,megemlékezni.
TI?
Mentek valahova?
647 levél
Válasz 02.03.16. 11:50 #52
szando
És a US Capitol-ban, Washingtonban még szobra is van.

Én tegnap Bécsben voltam, kokárdát nem vettem, nehogy megverjenek az utcán. A rajztanárnő szervezte az utat, megnéztünk 3 múzeumot. Azért nem volt semmi, márc. 15-én Bécsben. Most jut eszembe, fel kellett volna robbantani a Hofburgot! Na mind1, majd egy év múlva...
"És egy pár üveg sörtől majd mindenki elfelejti, hogy az lett amit így pont nem akart itt senki..."
3553 levél
Válasz 02.03.16. 00:13 #51
The Lord
Igaz állítólag Kossuth-ért vettek fel kokárdát USAban

Nem meglepő, hisz odakinn Kossuth-ról még egy kis város is el van nevezve (Kossuthville asszem vagy vmi ilyesmi).
"Félelmetes amúgy, hogy tőled állandóan csak elégedetlenkedő levelek jönnek..." A köbön!
439 levél
Válasz 02.03.15. 23:31 #50
Nood
nah félórával a vége elött ideisbenézek, engem nem éppen érdekel, tudom bunkóság de azonkivul hogy felveszem a kokárdát a szép kis ruhámra más nem csinálok.
,,...soha nem szabad feladni, mert mindig van miért élni." /By: Sun Emperor (†18)
6295 levél
Válasz 02.03.15. 22:39 #49
J. Dávid
Elég gáz lehetett...
Nekem nem lenne pofám külföldi létemre Mo.-n kokárdát felvenni...

Igaz állítólag Kossuth-ért vettek fel kokárdát USAban..valahol régebben olvastam amikor kiment amcsiba (lehet hogy hülyeség..)
20676 levél
Válasz 02.03.15. 22:21 #48
Pyrogate
Uhh de durva! Felszállt a metróra kokárdával két csaj, sőt piros-fehér-zöld zászlókkal, és aztán elkezdtek beszélni németül. Nagyom durva volt!
Szenvedély nélkül a foci halott.
3553 levél
Válasz 02.03.15. 21:17 #47
The Lord
Ezt a témát kár volt ilyen hozzászólásokkal kivégezni...
"Félelmetes amúgy, hogy tőled állandóan csak elégedetlenkedő levelek jönnek..." A köbön!
9771 levél
Válasz 02.03.15. 21:05 #46
vally
A himnusz alatt, mögöttem: Dajcsland, Dajcsland über alles...
Gyülölöm...
Sose vitatkozz idiótákkal, mert lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.
20676 levél
Válasz 02.03.15. 20:02 #45
Pyrogate
SZétizzadtam az agyam, emellett még egész nap a kurvamelegben csináltam a transzparenset, és végül olyan szar lett, mint állat. Emellett végigutaztam egész Budapestet, és csak 2 órát tölöttem ma otton. Ehhhhhhh
Szenvedély nélkül a foci halott.
6295 levél
Válasz 02.03.15. 19:50 #44
J. Dávid
Semmi különöset...eladtam 3cdt 1500Ftért azt hazamentem bekapcsoltam a rádiót. burkoltam aludtam, gépeztem, már béta állapotban van az AJs honlapom. Semmi egyéb. Ez ilyen gagyin sikerült ez a nap. Meg persze azt amit minden fiú szokott csinálni egyedül
Te mit csináltál?
20676 levél
Válasz 02.03.15. 19:34 #43
Pyrogate
Hát igen, újra Március 15-e van. Ti mit csináltatok ma?????
Szenvedély nélkül a foci halott.
1108 levél
Válasz 01.03.28. 21:16 #42
Piccolo
Én nem mondtam hogy te nézed...


493 levél
Válasz 01.03.28. 18:39 #41
Easyinternet
KURVA ANYAD TE BUZI KÖCSÖG! NEM ELÉG, HOGY AZ ISKOLÁBAN EZZEL SZÍVATSZ, ITT IS MUSZÁLY!! MEGMONDTAM, HOGY A KISÖCSÉM NÉZI ÉS ÁLLANDÓAN ERRŐL BESZÉL!!!!! BASZD MEG TE FASZ!
1108 levél
Válasz 01.03.27. 20:24 #40
Piccolo
Egyébként meg EI: Hajrá pokémon
1108 levél
Válasz 01.03.27. 20:23 #39
Piccolo
?????
Nem egészen értem mire gondolsz...
493 levél
Válasz 01.03.27. 18:07 #38
Easyinternet
Tudtam, hogy nyalizol itt, de hogy ennyire! Nyitsz egy topicot, nagy hazafiasság, rá 2 hétre pedig felejtsük L!

A fórumon szereplő hozzászólások olvasóink véleményét tükrözik, azokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.