Pro Evolution Soccer 2018
Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó

Regisztráció
[x]

maradj bejelentkezve

Fórum

Nem számítástechnikai témák

»» Magyaroknak, magyaroktól szeretettel, nektek, nekünk...

17778 levél
Válasz 05.10.17. 13:50 #45
MagicMoment
ja mer hogy CSAK A KÁRPÁTIA!

Kárpátia : Nem engedünk a 48-ból

Nem engedünk 48-ból, piros, fehér, zöld zászlóból,
Az aradi 13-mat, megbosszuljuk mindahányat,
Tűzzel, vassal sejehaj! Sírva vigad a magyar!
Tűzzel, vassal sejehaj! Sírva vigad a magyar!

Nem engedünk 48-ból, ékes, csengő magyar szóból,
Mit kíván még most a nemzet? Elbitorolt anyaföldet!
Tűzzel, vassal sejehaj! Sírva vigad a magyar!
Tűzzel, vassal sejehaj! Sírva vigad a magyar!

Nem engedünk 48-ból, tüzérekből, huszárokból,
Isten úgyse´ megfizetünk, kivont karddal menetelünk.
Vérzivatar sejejah! Sírva vigad a magyar!
Vérzivatar sejejah! Sírva vigad a magyar!

Nem engedünk 48-ból, nem, nem a 12 pontból!
Szomorúság volt kenyerünk, ettől fogva már nem tűrünk!
Vérzivatar sejejah! Sírva vigad a magyar!
Vérzivatar sejejah! Sírva vigad a magyar!
17778 levél
Válasz 05.10.12. 22:43 #44
MagicMoment
csak annyit tudok róla(utólagosan utánanézve),hogy egy Kárpária szám.és nagyon szép!!!!
891 levél
Válasz 05.09.28. 10:19 #43
alibaba
Kérem tisztelettel az előző hozzászólásokat is elolvasni. Ezt a verset már kb a 4. alkalommal olvashatjuk.
3009 levél
Válasz 05.09.28. 08:40 #42
Herr Hauptmann
Juhász Gyula: Trianon


Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?

Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!
Kedves Tsülögg! Te hüjje ló akki vagggy! Ez a nő I. vesz-Éjjes bosszorgány. Netuddkki.
891 levél
Válasz 05.09.28. 00:50 #41
alibaba
Babits Mihály

Áldás a magyarra

Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlõ volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani!

Máskor is hevert már elkötözött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erõszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta, ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,
bár a világ minden fegyvere õrizze.
Mert erõs a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.

Él a nagy Isten és semmise megy kárba,
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebbõl tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erõs elõtt meg ne hunyászkodna.

Erõs igazsággal az erõszak ellen:
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tûnnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...Csonka Magyarország

Bár lenne a hangom tiszta és éles, mint intõ csengõké!
A tiétek
zavaros, mint mocsarak habja! ti leborultatok az
Ércbálvány elõtt!
döntsön az erõszak!
s döntött az Erõszak...
mi jogotok beszélni többé?
Nekem van rá jogom!
ti elhánytátok a Kiáltást: mint bolond a fegyverét! nem
kiálthattok már:
én elkiálthatom:
Óh Igazság, te egyetlen kiáltás! egyetlen fegyver! Jerikó
trombitája! szólj!
falak, omoljatok hangjaitól!
gerincek, borzadjatok! Európában! és Amerikában!
mert
borzasztó az Igazság a gerincekben!
mit érnek a ma-épített falak körülöttem?
ott borzad az Igazság a kövekben! ott ég a hegyekben!
árad a vizekben!
Óh tiszta, éles trombita, zengj!
ne hallgass sohase!
egy napig se! egy óráig se! egy pillanatig se! mint
ahogy nem
hallgat a fájás az idegben, míg megvan a betegség...
nem hallgat a vonzás a kõben, hogy természetes
irányában essék...
nem hallgat a madár, míg fészkébe nem tér...
nem hallgat a folyó, míg tengerbe nem ér...
nem hallgat a szél,
míg él...

Nekem van rá jogom!
Én elkiálthatom:
"Igazság!"
Ti eldobtátok ezt a szót, mint bolond a
fegyverét, szegény testvéreim!
s csak gyenge izmotok maradt, csak puszta
kezetek, meztelen
mely bilincsekbe verve, ha üt, csak önmagát
ütheti esztelen
sem lázadni nem tud, sem meghajolni az
Ércbálvány elõtt igazán -
de hát az Ércbálvány hazája lettél-e, hazám?
Van-e reményed abban?
a sötét utakban?
Nem! - Csak a napban!
mely éget a kövön és ragyog a patakban.
Ti azt mondtátok: Döntsön az erõszak!
s hangotok zavart most, mint mocsarak habja.
De én azt mondom: dönt majd az erõs Nap!
Kitárom tiszta szavamat a Napra.

Ti eldobtátok a trombitát
de a trombita zeng tovább,
zeng, nem a ti kezetekben,
hanem a vízben, a hegyekben,
Erdélyben, Felvidéken,
az égen,
s bennem!
Én sohse mondtam: "Dönt majd az erõszak!" -
most mondhatom:
"Nem! Nem!"
4512 levél
Válasz 05.09.25. 19:24 #40
Wing
Magyar föld

Felvidéken, Ipoly partján
Szól a magyar nóta
Fújja, fújja ezer éve
Mindig ezt dalolta
Magyar föld e róna
Magyar vér áztatta
Fújja, fújja ezer éve
Mindig ezt dalolta.

Délvidéken szilveszterkor
Éjfélt üt az óra
Magyar himnusz köszönti
Az új évet az Ó-ra
Magyar föld e róna
Magyar vér áztatta
Magyar himnusz köszönti
Az új évet az Ó-ra

Kárpátalján Vereckénél
Száll, repül egy gólya
Viszi a hírt nem, nem soha
Nem mondunk le róla
Magyar föld e róna
Magyar vér áztatta
Viszi a hírt nem, nem soha
Nem mondunk le róla.

Erdély felől hideg szelek
Imádkoznak sírva
Hiszünk, hiszünk
Magyarország feltámadásában.
Hisz magyar föld e róna
Magyar vér áztatta
Hiszünk, hiszünk
Magyarország feltámadásában.
"A nation that doesn't do its own dirty work commits suicide."
332 levél
Válasz 05.09.22. 20:53 #39
Bagaméri
Én is, Wing ezt küldte el elsőnek
"Ezt a vad mezőt ismerem, ez a magyar Ugar"
9789 levél
Válasz 05.09.22. 19:12 #38
Gillette
Ez volt az első Kárpátia amit hallottam:

Kárpátia: Magyarország katonái

...,,fáj a földnek és fáj a napnak
s a mindenségnek fáj dalom
de aki nem volt még magyar
nem tudja mi a fájdalom!"Magyarország katonái
Tudtok-e még talpra állni
Tudtok-e még a hazáért
Fél világgal szembeszállni
Kitartani mindhalálig
Vissza el a szent határig
És ha eljön majd az idő
Jó anyátok így búcsúzik
Menj, menj, menj, menj.

Menj fiam, menj
Bár te voltál mindenem
A sárguló fűzfalevéllel üzenem
Hogy élsz vagy sem
Nem tudja senki sem
De őriz anyád itt bennt a
szívében.

Magyarország katonái
Érdemes közétek állni
Érdemes a magyar zászlót
Egy igaz ügyért szolgálni
Érte élni mindhalálig
Eljutni a szent határig
És ha eljön majd az idő
Jó anyátok így búcsúzik.
Menj, menj, menj, menj.

Menj fiam, menj
Bár te voltál mindenem
A sárguló fűzfalevéllel üzenem
Hogy élsz vagy sem
Nem tudja senki sem
De őriz anyád itt bennt a
szívében.
.........
"Öljétek meg mind, Isten majd kiválogatja az övéit" Arnaud Amaury (1209)
17778 levél
Válasz 05.09.22. 13:06 #37
MagicMoment
mármint amit Wing írt be.
van még pár kedvenc a kárpátiától:

Ó bujdosó székely

Ó bujdosó székely, tekints fel az égre,
Nézd meg hogy tőled milyen keletre!
Nézd meg hogy a felhő hogyan keletkezik,
Székelyország felé hogyan közeledik!

Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok,
Elvették tőletek, másé lett hazátok.
Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok,
Elvették tőletek, másé lett hazátok.

Erdély meg volt verve, meg volt ostromozva,
Kárpátok szent bércét tövis koszorúzza.
Őseinknek sírja hogyha kinyílana,
Árpád vezér hangja onnan kiszólana:

˝Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok,
Elvették tőletek, másé lett hazátok.
Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok,
Elvették tőletek, másé lett hazátok.˝

Ó bujdosó székely, tekints fel az égre,
Nézd meg hogy tőled milyen keletre!
Nézd meg hogy a felhő hogyan keletkezik,
Székelyország felé hogyan közeledik!

Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok,
Elvették tőletek, másé lett hazátok.
Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok,
Elvették tőletek, másé lett hazátok.

Erdély meg volt verve, meg volt ostromozva,
Kárpátok szent bércét tövis koszorúzza.
Őseinknek sírja hogyha kinyílana,
Árpád vezér hangja onnan kiszólana:

˝Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok,
Elvették tőletek, másé lett hazátok.
Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok,
Elvették tőletek, másé lett hazátok.˝

Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok,
Elvették tőletek, másé lett hazátok.
Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok,
Elvették tőletek, másé lett hazátok.
338 levél
Válasz 05.09.22. 12:58 #36
Waldteufel2
A szoval dalszoveg!

Kosz az infot!
"ysa pur es chomuv uogmuc"
17778 levél
Válasz 05.09.22. 12:49 #35
MagicMoment
338 levél
Válasz 05.09.22. 12:27 #34
Waldteufel2

"Délvidéki szél"

Lágy búzamezőt ringat a delvidéki szél,
Sírdogál egy kismadár, fészke csupa-csupa vér.
Lábát törték, megkergették, gúnyt űztek vele,
de ő énekel csak énelek, ez maradt minden fegyvere.

Tenger vadvirág, borítja fenn a dombtetőt,
Koszorúja körbefonja rég az öreg temetőt.
A meggyalázott sírok között bolyong egy magyar kisfiú,
Apja keresztjéhez érve letérdel, úgy fogad bosszút.

Egy ezred éve áll Aracsnak pusztatemploma,
Teteje a csillagos ég, nyári zápor ajtaja.
A pirkadó nap oltárjára ködfátyolt terít,
és ha újra szól a harang a Délvidék szabad lesz meginnt!"Ismeritek ezt a verset? Meg tudja valaki mondani, ki a szerzo, mikor irodott a vers? Neten talaltam fent emlitett adatok nelkul.

"ysa pur es chomuv uogmuc"
535 levél
Válasz 05.08.03. 13:11 #33
goldendead
legalább ne tetted vona be...

de szép
rakétával elhárított rakétákat elhárító rakétaelhárító rakéta
4512 levél
Válasz 05.08.02. 20:15 #32
Wing
Ettől nagyon sz*r hangulatom lett:

Csendes a Don

Álmos a táj, nem muzsikál
Mint, amikor egy szív, ha megáll
Búsul a vén őszi levél
Vissza talán már sose tér

De még mielőtt a földbe teszik
Mesélj milyen volt, mondd el nekik
Hogy csendes a Don
Egy halk sírhalom
És fázik a jéghideg földben a csont
De mind hazavár, mint a madár
Várja őket az otthoni táj

Hallgat a tábor, nincs csatazaj
Sírnak az ágak, néma a dal.

"A nation that doesn't do its own dirty work commits suicide."
3009 levél
Válasz 05.05.03. 19:58 #31
Herr Hauptmann
Hopsz ezt elnéztem
Az Attilát akartam...de nembaj, elsőnek versként volt bemásolva, most meg dalszövegként

De hogy szó ne érje a ház elejét:

Marton Pál: Égi ítélőszék

Fent a felhők felett az Ég magasában
Örökös napfényben egy ragyogó vár van.
Szivárvány a fala, a teteje végig
A tornya felér a legmagasabb égig.
Öröktől fogva áll e fényes palota,
Földi szem idáig nem láthat el soha.
Itt mérik az időt egy perc egy évezred,
De kezdete és vége a végtelenbe terjed.

Az égi palota legragyogóbb terme
Napsugár-szőnyeggel van beteregetve,
S a teremben szemközt a nagy emelvénnyel
Hatalmas könyv előtt maga Clió székel.
Nemzetek és népek élete és sorsa
Be van írva abba, hófehér lapokra.
Dicsőséggel szerzett s vértől ázott képek
Itt búsongó gyászdal, amott hősi ének.

Nagy ítélőszék van összehíva mára
Jönnek már a bírák csillogó talárba'.
Legelöl az elnök, maga a zord Végzet,
Közvetlen utána az Igazság lépked,
Aztán a Szeretet követi őt halkkal,
Végül Mars hadisten és a Békeangyal.
Fellépnek a fényes magas emelvényre
Int az elnök, - s Clió ígyen kezd beszédbe:

"Égi ítélőszék! Vádolok egy népet,
Amely ősi jussát s mindent elfecsérelt
És a többi nép közt rongyossá lezüllött
S honszeretet helyett politikát űzött!
Fegyelmet nem ismer, összeférhetetlen,
Ma butaságig tűr, - holnap vad, kegyetlen.
Pazarló és léha, a versenyben renyhe,
Szalmaláng csak minden lelkesedés benne.

A lelke mélyén meg csupa önzést látok,
Örök gyűlölködés rajta ősi átok,
Hogy jobban gyűlöli honfitársát, vérét,
Amiként számtalan esküdt ellenségét. -
Pártoskodó, lusta, konok és munkátlan,
Irígy és törtető, hitetlen, hálátlan,
Még most is veszekszik, bűnét másra tolva
Mikor a hazája széthullt darabokra.

Íme ez a kép a jelenkor magyarja!
Hiába volt e népnek annyi hőse, nagyja,
Nem hallgatott rájuk, - de sőt megkövezte, -
S inkább demagógok frázisait nyelte!
Feljegyeztem mindent! - A számadást várom.
Betelt már a mérték, - túl sok van rováson.
Nincs helye a földön hitvány nemzedéknek,
Töröljétek le a térképről e népet!"

...Mély csend támadt erre a kegyetlen vádra,
Rideg szigor ült ki a bírák arcára.
- Jaj ha mindez igaz, amit Clió állít -
- Jaj ha e súlyos vád ítéletté válik.
De lebben az ajtó - s a félelmes csendbe
Most a geszti Mártír lép be a terembe.
Oda tart egyenest a nagy emelvényhez,
S fátyolozott hangján halkan kezd beszédhez:

"Bírák! - Kik méritek nemzeteknek vétkét,
S tudjátok, hogy mi az igazságos mérték, -
Ne csak azt nézzétek mi a magyar máma,
Hogy széttörve-tépve ősi szent hazája!
Hisz a jelen - s mit egy emberöltő láthat
Örökkévalóság rövid perce már csak.
S magyarnak a vétke nem olyan nagy vétek,
Fölötte a pálcát hogy már eltörjétek. -

Hát az herdálta el ősi örökségét
Akit kiraboltak, kifosztottak végképp?
Akit letiportak, megejtettek csellel,
S évekig titokban mérgezték métellyel?
Ha hibázott népem, az nem volt gonoszság,
Hitvány álpróféták elbolondították!
Hiszékeny volt csupán, s ez a nagy hibája,
Hogy hitt Wilson ravasz, csábító szavába.

A kegyetlen önzés, bosszú és irígység
Nyugatot kelettel aljas frigybe fűzték. -
Szegény hazámat csak úgy tehették tönkre
S ma közös bűntudat tartja őket össze.
Vetélkedő rablók jó cimborasága
Ez volt elleneink erkölcsi palástja!
S tán hazám földjével fizessük meg nékik
Orgyilkos barátunk árulása bérit?

Mi küzdöttünk bátran, becsületben, hitben -
Örömöd volt benne Vitéz Mars hadisten!
Mikor lépre-csaltak s eldőlt szent határunk
Te szelíd Szeretet - Téged ott nem láttunk!
S aztán viaskodtunk hiéna-hadakkal,
S Te elkéstél onnan fehér Békeangyal!
Végül ránkszakadt a trianoni gazság,
Hol voltál Te akkor pártatlan Igazság?

Vagy tán a bűn nem bűn, ha a győző tette
Aki az ártatlant máglyára vetette?
Ha győz is a földön az ármány s gonoszság,
De itt fenn az Égben legyen hát igazság!
Minket csak a balsors lángostora vág csak,
Vér áztatja földjét Nagymagyarországnak!
Szűnjön meg a csapás! Bízva nézek rátok -
Nem kegyelmet kérek, - igazságot várok!"

...Menydörgéssé vált már a szónokok hangja,
Mely az ég felhőit szerte űzi, hajtja,
S amint felszakad a fehér fellegfátyol,
Magyarország látszik az ég magasából.
Feltűnik a gyászos Muhi puszta képe,
Távolabb Mohácsnak vérázott vidéke.
Amott sóhajtozik a majtényi róna,
Mintha visszhangjából tárogató szólna!

S feltűnik Aradnak véres golgotája,
Majd a geszti kripta álmodó magánya.
Csupa mérföldkő, mely a sors útját jelzi, -
Ezerszer fájdalmas emlék valamennyi!
S az elrabolt Kárpát komor zúgásában
Annyi néma bánat, fájó imádság van.
Rab székely rónákon zokogó szél támad,
S magyar álmok sírján lengeti a fátylat.

A komor bíróság halk tanácsba mélyed,
Mély halotti csendben megszólal a Végzet:
És mintha szemébe egy könnycsepp lopódzna,
Ítéletet mond ki - a védőhöz szólva:
"Vértanú halálod legyen hát a Váltság,
Lásd meg innen hazád új feltámadását.
S hogy megmutathassa méltó-e a létre,
Próbára bocsátjuk, - még egy ezredévre!"

Kedves Tsülögg! Te hüjje ló akki vagggy! Ez a nő I. vesz-Éjjes bosszorgány. Netuddkki.
4512 levél
Válasz 05.05.03. 19:40 #30
Wing
Inkább oi & punk topicunkba
"A nation that doesn't do its own dirty work commits suicide."
2010 levél
Válasz 05.05.03. 19:35 #29
Colussus
Azt tudom, de ha már szóbaesett, van arra egy tök jó válasz-dalszöveg, egyszer valahova beírom.
...non mollare mai...
4512 levél
Válasz 05.05.03. 19:34 #28
Wing
Ez a topic nem arról szól.
"A nation that doesn't do its own dirty work commits suicide."
2010 levél
Válasz 05.05.03. 19:31 #27
Colussus
A Fekete Majmok című csodálatos dalszöveget mikor másoljátok be?
...non mollare mai...
4512 levél
Válasz 05.05.03. 19:30 #26
Wing
Ezt már egyszer beírtad, te!

Amúgy valóban nagyon szép
"A nation that doesn't do its own dirty work commits suicide."
3009 levél
Válasz 05.05.03. 17:55 #25
Herr Hauptmann
Még egy EF:

Esküszünk!Esküszünk a nemzet magyar istenére,
Piros, fehér, zölddel írjuk fel az égre,
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Ősi országunkat együtt vesszük vissza.

Büszke szemmel nézzük Nimród király fényét,
Az égen győzi le örök ellenségét.
Csodaszarvasunknak követjük futását,
Hunort s Magyart hívó égi vágtatását.

Attila kardjáról csodákat mesélünk,
Ha e kard kezünkbe, senkitől sem félünk.
Csaba ifjú király, meghajlunk előtted,
Fényes csillagösvény, az égre te szőtted.

Esztergomi falra festett oroszlánok,
Mint apáink régen, törtjük szét a láncot!
Figyeljük a turulmadár érkezését,
A tudás népének ujjászületését!

Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát,
Ide tértek vissza Álmos, s fia, Árpád.
Áhítjuk óvón szent magyar koronánkat,
Ha királyunk fején, ránk senkisem támad.

Nagy Magyarország, te sosem maradsz árva,
Mindig szívünkben élsz, szeretetbe zárva.
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Ősi országunkat együtt vesszük vissza.

Esküszünk a nemzet magyar Istenére,
Piros, fehér, zölddel írjuk fel az égre,
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Ősi országunkat együtt vesszük vissza. .
Kedves Tsülögg! Te hüjje ló akki vagggy! Ez a nő I. vesz-Éjjes bosszorgány. Netuddkki.
4512 levél
Válasz 05.05.03. 16:27 #24
Wing
Az amúgy egy Skrewdriver dal (Snow Fell) feldolgozása, de véleményem szerint szebb, mint az eredeti. Igaz "Don-kanyar"-érzése van annak a számnak is

Nos, ezúttal én is kedveskednék kedvenc Fejbőr dalommal (szintén a Don-kanyar a témája).

EF: Távol a hazától

Őrségben ifjú áll,
Róla szól e kis mese,
Távol van kis falujától,
Távol van a kedvese.

Gondol a lányra,
Könnyes lesz rögtön szeme,
Nem tudja mit hoz a holnap,
Párját még láthatja-e.

Apjától búcsúzott,
Anyja csak állt s zokogott,
Mikoron szent Hazájáért
Hadba ment s fegyvert fogott.

Nem kérte senki rá,
Parancsot ő nem kapott,
Zsebében csak néhány fénykép,
Minden mást hátrahagyott.

Fáradt az arca,
Nézi, hogy felkel a nap,
Harsan a trombita hangja:
Csatára készül a had.

Ajkáról felhangzik
Egy utolsó fogadalom:
"Sújtson le reám az Isten
Ha népemet veszni hagyom!"

............

Szélfútta tájon,
Hófödte bérceken,
Ott pihen csendben az ifjú,
Fejfája dísztelen.

Egy volt a sok közül,
Róla szól e kis mese.
Távol van kis falujától,
Siratja a kedvese...
"A nation that doesn't do its own dirty work commits suicide."
9789 levél
Válasz 05.05.03. 15:20 #23
Gillette
Az egyik kedvenc Fejbőr dalom.

Rekviem

Egyedül ült, a szürke félhomályban.
Halálos gond, tartja hatalmában.
Támadni kell, vagy várni hogy ő támad.
S ha gyorsan nem győz, úgy győzhet-e harcaában?

És a hó csak hull,
Megfagy a föld és a szív.
A hó csak hull, arcodra dermed a kín.
És a hó csak hull, ez győz le nem az ellenség.
És a hó csak hull,belevesz álom és reménység.

Forró nyár volt, s hosszú útra mentek.
Tronbita szólt, és harci dob pergett.
Büszke zászlók, a szélben táncra keltek.
Nem tudhatták, a vesztükbe menetelnek.

És a hó csak hull,
Megfagy a föld és a szív.
A hó csak hull, arcodra dermed a kín.
És a hó csak hull, ez győz le nem az ellenség.
És a hó csak hull,belevesz álom és reménység.

Múlt az idő, a nyárból kétszer ősz lett.
Az őszből tél, a fény itt már nem győzhet.
Megdermedt a táj, merre csak szem ellát.
S a hó lepel fedi, a halott hősők arcát.

És a hó csak hull,
Megfagy a föld és a szív.
A hó csak hull, arcodra dermed a kín.
És a hó csak hull, ez győz le nem az ellenség.
És a hó csak hull,belevesz álom és reménység.

Hideg szél fújj, a fegyver zaj elült már.
A kéz lehull, az élet lassan elszáll.
Bealkonyul, a sötétség erősebb.
Elszabadúl, s éj lepli a földet.

És a hó csak hull,
Megfagy a föld és a szív.
A hó csak hull, arcodra dermed a kín.
És a hó csak hull, ez győz le nem az ellenség.
És a hó csak hull,belevesz álom és reménység.
"Öljétek meg mind, Isten majd kiválogatja az övéit" Arnaud Amaury (1209)
3009 levél
Válasz 05.04.30. 19:00 #22
Herr Hauptmann
Ruttkay Arnold

Nem volt még elég...?

Mi kell még...?
Nem volt elég a hétpecsétes Békeokmány,
az ingyen kapott õsi föld...?
Nem volt elég a sebtében meghúzott országhatár,
kertek végében a málnabokor mögött?
Kevés volt talán,
a lehullott utcatábla,
átköltött térkép,
eldõlt szobor...?

Az anyanyelv már rég föld alá költözött,
suttogva szólt a zsalugáterek mögött.
Bezárt az ódon iskola,
elhalt a dal,
kidõlt a harangláb.
Az emlékek is reszketve féltek.
Titokban éltek a Házsongárd felett
és Bakából is Baca lett, az õsi név helyett.
Elvégeztetett...!
A törvényesbõl, így lett végül törvénytelen.
Így kapott szégyenteljes leckét a Történelem...

De mindez, nem volt elég.
A szabadító Mózest hiába várnánk...
Feldúlt temetõföldjeink mélyén,
most Karthágó szörnyû sorsa vár ránk...
Irgalmas Isten! Nézd!
Nem volt elég, hogy Múltunkat maguknak kérték, most végül
HALOTTAINKAT IS HALÁLRA ÍTÉLTÉK...!
Kedves Tsülögg! Te hüjje ló akki vagggy! Ez a nő I. vesz-Éjjes bosszorgány. Netuddkki.
4370 levél
Válasz 05.04.29. 20:28 #21
Kalwa
Úgy látom nem csak nekem kedvencem Juhász Gyulától a Trianon
"Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek Engem. Akkor Allah is szeretni fog benneteket,és megbocsátja nektek a bűneiteket."
3009 levél
Válasz 05.04.29. 19:02 #20
Herr Hauptmann
Szőke István Attila

Esküszünk!

Esküszünk a nemzet Magyar Istenére:
Piros-fehér-zölddel írjuk fel az égre,
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Õsi országunkat együtt vesszük vissza!

Büszke szemmel nézzük Nimród király fényét:
Az égen gyõzi le örök ellenségét
Csodaszarvasunknak követjük futását,
Hunort s Magyart hívó égi vágtatását.

Attila kardjáról csodákat mesélünk,
Ha e kard kezünkben senkitõl se félünk;
Csaba ifjú király, meghajlunk elõtted,
Fényes csillagösvényt az égre te szõtted.

Esztergomi falra festett oroszlánok,
Mint apáink régen: törjük szét a láncot;
Figyeljük a Turulmadár érkezését:
A Tudás Népének újjászületését!

Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát,
Ide tértek vissza Álmos, s fia Árpád;
Áhítjuk óvó, Szent Magyar koronánkat,
Ha királyunk fején, ránk senki se támad.

Nagy-Magyarország te sosem leszel árva,
Mindig szívünkben élsz szeretetbe zárva;
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Õsi országunkat együtt vesszük vissza!

Esküszünk a nemzet Magyar Istenére:
Piros-fehér-zölddel írjuk fel az égre,
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
ÕSI ORSZÁGUNKAT EGYÜTT VESSZÜK VISSZA !

_________________________________________

Juhász Gyula

Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes mûveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derût.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsõket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsõket, magyar sírokat,
Dicsõség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tûnt a dicsõség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petõfi Sándor!
Õ egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha õt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is gyõzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcsõ,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi õskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?

Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S õszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendõ hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!
Kedves Tsülögg! Te hüjje ló akki vagggy! Ez a nő I. vesz-Éjjes bosszorgány. Netuddkki.
2010 levél
Válasz 05.04.29. 18:50 #19
Colussus
Köröket ver minden metál szarra.
...non mollare mai...
5400 levél
Válasz 05.04.29. 16:32 #18
Morello
Te, hidd el, hogy nekem is van annyi kőkemény jogos kritikám ezzel az országgal kapcsolatban, hogy napestig sorolhatnám... Nem ezzel van a baj! (ill. ezzel is, de ez most más kérdés)
Én csak azt utálom, ha valaki visszataszító, gyűlölködő, mocskolódó hangnemben fogalmazza meg (az egyébként lehet hogy jogos) mondanivalóját.
4156 levél
Válasz 05.04.29. 16:22 #17
pres
Elég kemény ez a két sor, nekem sem tetszik.
Viszont van néhány sor ami kőkemény jogos kritika, és ez ránk nézve szomorú...
Fuck it Dude let`s go bowlin`
338 levél
Válasz 05.04.29. 16:21 #16
Waldteufel2
József Attila: Nem, nem, soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége
Nem lehet, nem soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fújni a Kárpátok felett!

Ha eljõ az idõ - a sírok nyílnak fel,
Ha eljõ az idõ - a magyar talpra kel,
Ha eljõ az idõ - erõs lesz karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk elõre,
Vérkeresztet festünk majd a határkõre
És mindent letiprunk! - ez lesz a viadal!! –
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

Lobogónk lobog, villámlik kardunk,
Fut a gaz elõlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! Vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!


E verset József Attila összes verseinek gyûjteményes köteteibõl általában kicenzúrázták. Radnóti Miklós hagyatékából került elõ az 1922-es költemény, mely most, József Attila születésének 100. évfordulóján, a magyar költészet napján, egyben nemzeti színeink, zászlónk törvényi meghatározásának 157. évfordulójára is méltó köszöntés. nemnemsoha.hu


"ysa pur es chomuv uogmuc"
2326 levél
Válasz 05.04.29. 16:19 #15
Osmium
Ha igazad lenne, nem zavarná a szövegírót pl. a jenki seggek nyalása. Arról írt, ami zavarja.
...Life is too short, don't stress every day, leave your worries behind, go out and play!...
5400 levél
Válasz 05.04.29. 16:13 #14
Morello
Én ezt nem így gondolom, de ezen nem fogunk összeveszni...
2326 levél
Válasz 05.04.29. 16:10 #13
Osmium
Talán tartja magát ahhoz, amit ő kért másoktól
...Life is too short, don't stress every day, leave your worries behind, go out and play!...
2326 levél
Válasz 05.04.29. 16:09 #12
Osmium
Ha érdekel a véleményem, ez, amit kiragadtál nem felszólító módban értelmezendő, hanem vélemény arról, mások mit gondolnak rólunk és hogyan viselkednek velünk. Nem ellenünk van, csak szomorú ténymegállapítás...
...Life is too short, don't stress every day, leave your worries behind, go out and play!...
633 levél
Válasz 05.04.29. 16:08 #11
NightCore
Nah...pedig már vártam hogy mit kapok a fejemhez!
"Kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák!"
5400 levél
Válasz 05.04.29. 16:06 #10
Morello
Igazad van, bocs...
Csak mindig undorral tölt el, amikor ilyesmiket olvasok:

"Ha már gödör rakd tele
Szarj erre a nemzetre"

4156 levél
Válasz 05.04.29. 16:04 #9
pres
Kalwa megkért, hogy ne legyen anyázás. Ez is nekünk rólunk van.
Fuck it Dude let`s go bowlin`
4370 levél
Válasz 05.04.29. 16:03 #8
Kalwa
Érdekes... Végülis valóban rólunk szól kicsit más megközelítséből
"Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek Engem. Akkor Allah is szeretni fog benneteket,és megbocsátja nektek a bűneiteket."
9563 levél
Válasz 05.04.29. 16:03 #7
kEnAcE
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ, de durva!
Ha jó emberekkel rossz dolgok történnek, az a sors műve. Ha rossz emberekkel történnek rossz dolgok, az Jack Bauer műve.
9771 levél
Válasz 05.04.29. 16:02 #6
vally
Internacionálé

1. Föl, föl, ti rabjai a földnek,
Föl, föl, te éhes proletár!
A gyôzelem napjai jönnek,
Rabságodnak vége már.
A múltat végképp eltörölni
Rabszolga-had indulj velünk!
A föld fog sarkából kidôlni,
Semmik vagyunk, s minden leszünk!

2. ||: Ez a harc lesz a végsô,
Csak összefogni hát,
És nemzetközivé lesz
Holnapra a világ.
Sose vitatkozz idiótákkal, mert lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.
5400 levél
Válasz 05.04.29. 15:57 #5
Morello
Fogadjunk, hogy ez valami punk szar!
633 levél
Válasz 05.04.29. 15:44 #4
NightCore
Parasite - Kárpát gödör


Elindult a hanyatlás
Jól rábasztál rossz helyre álltál
Utána már hiába sírtál
Megszivattak jól szétszakadtál


Árpádsávos nyilas kereszt
Megkaptad de mit értél vele
Megvetően néztek le rád
Seggnyalónak jól beváltál

Ref.:
Rossz helyen élünk mi mind
A kurva kormány folyton beint
Ez nem medence csak egy lyuk
Alul vagyunk és alul is maradunk
A feneketlen kárpát gödör
Mindenki csak rajtunk röhög
Ha már gödör rakd tele
Szarj erre a nemzetre


45 év elnyomás
Gyülölködő emberek
Erre kéne hogy büszke legyek?
A megvetésem a tiéd lehet


50 csillag kék alapon
Ezaz ami kell neked
Ez takarja amit nyalsz
A mocskos jenki seggeket

Ref.:


Tessék...hazánkkal kapcsolatos!
"Kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák!"
4370 levél
Válasz 05.04.29. 15:38 #3
Kalwa
Az örök kedvencem, imádom:

Juhász Gyula - Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes mûveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derût.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsõket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsõket, magyar sírokat,
Dicsõség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tûnt a dicsõség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petõfi Sándor!
Õ egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha õt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is gyõzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcsõ,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi õskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?

Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S õszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendõ hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!
"Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek Engem. Akkor Allah is szeretni fog benneteket,és megbocsátja nektek a bűneiteket."
4370 levél
Válasz 05.04.29. 15:36 #2
Kalwa
Ide jöhet minden mennyiségben vers és minden, ami hazánkkal kapcsolatos. Csak annak, aki komolyan veszi! Veszekedés és marakodást nem akarok itt látni.
"Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek Engem. Akkor Allah is szeretni fog benneteket,és megbocsátja nektek a bűneiteket."
4370 levél
Válasz 05.04.29. 15:35 #1
Kalwa
Reményik Sándor - Nem nyugszunk bele!

Téli szél a tar gallyakat fújja
Mint az Isten égre tartott ujja
Mint megcsúfolt, kikacagott álom
Állunk egyedül a nagy világon.

Elvették s most véle nagyra vannak
Törött véres kardját a magyarnak.
De még minden nép a sírját ássa
Van szava, hogy világgá kiáltsa

Csak mi, csak mi ne verjük kebelünk
Csak mi, csak mi ne emeljük fel fejünk.
Tiporhatják szûz tiszta igazunk
Csak mi, csak mi ne hagyjuk el magunk.

De hirdessük gúzsba kötött kézzel
Sebes ajkkal, lázadó vérrel
Idézve menny, pokol hatalmait
Hogy béke nincs, hogy béke nincsen itt.

Kezünk bár nem pihen a kardvason
A szíveinkben nem lesz nyugalom.
Jöhetnek jövõ századok s megint
Csak felszakadnak régi sebeink.

E sebek és e fájdalom örök.
Ettõl vonaglik minden magyar rög
Ettõl vérez ki majd nyomunkba hág
Ettõl nem gyógyulnak az unokák.

Tátra erdõk ettõl zúgnak-búgnak
Ettõl reszket lelke minden zugnak
Puha szívek kõvé ettõl vállnak
Kemény kövek élõ szívként fájnak.

Amíg élünk ettõl fájunk, égünk
Sírban ettõl nem lesz pihenésünk
Ettõl szorul a kezünk ökölbe
Ettõl sír a gyermek anyaölben.

Fenyõmadár behavazott fákon
Száraz haraszt téli pusztaságon
A folyók, a fák, a füvek szelleme
Minden süvít, mi nem nyugszunk bele.

Most Lomnic ormán rakjunk nagy tüzet
Versailles-ig lobogjon az üzenet
Hogy megroppant bár karunk ereje
Nem nyugszunk bele, nem nyugszunk bele!
"Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek Engem. Akkor Allah is szeretni fog benneteket,és megbocsátja nektek a bűneiteket."

A fórumon szereplő hozzászólások olvasóink véleményét tükrözik, azokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.