Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó

Regisztráció
[x]

maradj bejelentkezve

Fórum

Nem számítástechnikai témák

»» Politika - az egyetlen ilyen célú topic a Dome-on

1970 levél
Válasz 07.01.16. 12:22 #21532
Vaszilíj Zajcev
És 2010-ben választást nyerni!

Lássuk be, amig OV nem képes Jézust megszégyenítő csodatettekre, addig csak feketeseggű lehet...
divide et impera
1344 levél
Válasz 07.01.16. 12:21 #21531
yerico
Előbb vagy utóbb, de mindig visszaérünk oda, hogy senki sem meggyőzhető.

Mivel a "Zorbán" a nagy nyilvánosság előtt tett zsebre jó egymilliárdot, ezért ne akarjam már őt elhinni, mint a szent megváltót, aki majd becsületesen helyrerakja az országot. Ha te ezt nem látod / láttad, akkor vagy a szemeddel van baj, vagy a fejeddel.

Azt viszont rühellem, ha egy vérbeli jobboldali érzelmű emberke lazán hülyének néz, csak mert másképp látok. Az ilyen szellemileg nulla emberkékkel nem sok dolgot lehet megértetni, azon kívül, hogy "csúnya kommunisták, szavazz a fideszre." Indok az nincs, csak annyi, hogy csúnya kommunisták, én akkor a fideszre szavazok. Részemről a téma lezárva.
73 levél
Válasz 07.01.16. 11:30 #21530
para49
Itt kezdôdik a szényen és a tudatlanság határa kedves lackó!!- az biztos, hogy nem vagy tisztábba a fogalmakkal és ezt még fennen hangoztatod is (lásd lumpen proli, ...)- miért itélsz.. A fényl? napot senki sem nézi, de fogyatkozását mindenki. A tömeg nem azt számolja, mikor találunk célba, hanem, hogy mikor tévesztjük el. A rosszakat, a szóbeszéd ismertebbekké teszi, mint a jókat a helyeslés. Sokan, csak akkor váltak híresekké, mikor valami gaztettet követtek el. Minden jó eredmény együtt, nem képes egyetlen kis baklövést elfelejtetni. Legyünk tisztában avval, hogy minden rosszat terhünkre írnak, de a rosszakarat semmi jót nem ír a javunkra

nem kommunista és nem narancs--csak gondolkodom!!!

ui: Műveletlen emberek és rendek megelégszenek határozatlan képzetekkel...
73 levél
Válasz 07.01.16. 11:18 #21529
para49
Tanulságos és igaz!!!!!

"...Valóban: mi joga volt a természetnek létrehozni engem, holmi számomra idegen, örök törvények nevében?
Értelemmel ruházott fel, s én értelemmel felfogtam a természetet: mi joga volt hozzá, hogy akaratom ellenére megteremtsen, és ráadásul értelemmel bíró lénynek?
Értelemmel élni annyi, mint szenvedni, de én nem akarok szenvedni - miért is vállalnám a szenvedést?
A természet értelmemen keresztül kinyilatkoztatja nekem a nagy egész harmóniáját.
Az emberi értelem vallásokat alapított erre a kinyilatkoztatásra. Tudtomra adja, hogy bár teljes egészében belátom, hogy a nagy egész harmóniájának sohasem válhatok részesévé, se most, se a jöv?ben, s?t fel sem tudom maradéktalanul fogni, mit is jelent - ámde mégis köteles vagyok meghajolni e kinyilatkoztatás el?tt, köteles vagyok meghunyászkodni, vállalni a szenvedést a nagy egész harmóniája nevében, és viselni az életet.
De ha értelmem szerint választhatnék, nyilvánvaló, hogy szívesebben lennék boldog, amíg élek, ha csak egy pillanat is az egész, ha pedig megsz?nök élni, semmi közöm többé a nagy egész harmóniájához - mit bánom én, hogy megmarad-e a világon énutánam a nagy egész harmóniája, vagy velem együtt pusztul.
És miért volnék köteles gondoskodni arról, hogy megmaradjon, ha én már nem leszek? - kérdem.
Bár úgy volnék megteremtve, mint az oktalat barmok; élnék anélkül, hogy értelmemmel magamra. eszmélnék; hiszen az értelem számomra nem harmóniát, hanem diszharmóniát jelent, mert szerencsétlen vagyok miatta.
Nézzék meg, kik boldogok ezen a világon, és miféle emberek azok, akik ragaszkodnak az élethez? Pontosan azok, akik olyanok, mint az oktalan barmok, és vackor értelmükkel inkább közéjük valók. Ezek szíves örömest vállalják az életet, de pontosan olyan feltételek mellett, ahogyan az állatok élnek: esznek-isznak, fészket eszkábálnak, és utódokat nevelnek.
Enni, inni, aludni emberi fogalmak szerint annyit jelent, mint nyerészkedni és rabolni, fészket rakni pedig annyit jelent, mint jogcímet szerezni a rabláshoz.

Ellenem vetik talán, hogy ésszer?, tudományosan megalapozott, szociális törvényrendben is lehet élni és fészket rakni, nem csak a rablás szellemében, ahogy eddig volt.
Legyen, de minek? - kérdem én. Minek rendezgetni az életet, minek latba vetni annyi er?feszítést, hogy az ember helyesen illeszkedjék bele az emberi társadalomba, okosan, erkölcsösen - igazsággal?
Erre persze senki sem tud válaszolni. Azért, hogy élvezetes legyen az élet - ez minden, amit felelhetnének.
Igen, ha virág vagy tehén volnék, számomra is élvezetes lenne az élet. De ha rajzanak bennem az önmagamnak feltett kérdések, mint most is, nem lehetek boldog, még akkor sem, ha a kölcsönös embertársi szeretet fennkölt és közvetlen boldogságában részesednék is, mivel tudom, hogy holnap minden megsemmisül: ez a boldogság, az egész szeretet, az egész emberiség velem együtt a semmibe, az ?skáoszba merül. Márpedig ilyen körülmények között semmiképp sem vagyok hajlandó elfogadni semmiféle boldogságot - nem azért, mintha nem vágyódnék rá, nem holmi elvi csökönyösségb?l, hanem egyszer?en azért, mert nem leszek boldog, képtelen vagyok boldog lenni, ha holnap a nihil fenyeget. Ez az érzés ösztöneim legmélyén fogant és nem tudom legy?zni.
Hát jó, haljak meg, csak legalább az emberiség fennmaradna id?tlen id?kig, ez talán mégis megvigasztalna. De hiszen a bolygónk sem örökkévaló, az emberiség élettartama pedig, éppúgy, mint az enyém - csupán egy pillanat. És bármilyen okosan, örömtelin, igazságosan és szentül rendezkedik is be az emberiség a földön, holnap mindez szintén a nihilbe torkoll. És bár ennek valamiért, valami mindenható, örök és megmásíthatatlan természeti törvény folytán így kell lennie, higgyétek el, hogy az eszme az ember mélységes megvetését hordozza magában, amely végtelenül sért engem, és annál elviselhetetlenebb, mert nincs kit hibáztatni érte.
És végül, ha feltételezzük is azt a mesét, hogy az ember egyszer értelmes, tudományos alapokon rendezi be életét e földön - ha mégúgy hinnénk is benne, hinnénk a messzi-messzi jöv?ben beköszönt? emberi boldogságban -, maga az a gondolat, hogy a természet, saját berozsdásodott törvénye folytán, szükségképpen évezredeken keresztül szenvedésre kárhoztatja az embert, miel?tt eljuttatná ehhez a boldogsághoz, már ez a gondolat egymagában is t?rhetetlenül felháborító.
Most tegyétek még hozzá, hogy ugyanaz a természet, amely az embert valahára elvezette a boldogsághoz, ki tudja, miért, holnap kénytelen az egészet a nihilbe taszítani, tekintet nélkül a szenvedésre, mellyel az ember e boldogságért megfizetett, s ami a legfontosabb, mindezt nem is titkolva el?ttem és értelmem el?tt, mint ahogy eltitkolja a tehén el?tt, akaratlanul egy fölöttébb mulatságos, de egyben elviselhetetlenül szomorú gondolat suhan át rajtam: 'Akkor hát az ember holmi komisz próba végett küldetett a földre, hogy bizonyosságot szolgáltasson: megmarad-e az efféle kreáció a föld színén, avagy sem?'
Ebben a gondolatban f?ként az a szomorú, hogy ezúttal sincs b?nös, ezt a próbát nem csinálta senki, nincs kit átkozni, mindez egyszer?en a természet halott törvényei szerint történt, amelyek számomra felfoghatatlanok, amelyekbe értelmem semmiképpen sem tud beletör?dni.
Ergo:
- Mivel a boldogságra vonatkozó kérdéseimre a természett?l egyedül azt a választ kapom az értelmem által, hogy nem lehetek boldog másként, csak a nagy egész harmóniájában, amit fel nem érek ésszel, és el?reláthatólag nem is fogom soha.
- Mivel a természet nemcsak megtagadja t?lem a jogot, hogy ?t kérd?re vonhassam, de egyáltalán nem is felel nekem - éspedig nem azért, mert nem akar, hanem azért, mert nincs mit felelnie -
- Mivel megbizonyosodtam arról, hogy a természet (tudtomon kívül) saját magamat jelölte ki, hogy válaszoljak saját kérdéseimre (miután mindezt én mondom önmagamnak)
- Mivel, végezetül, a dolgok ilyetén elrendezése mellett, egy személyben képviselem a fel- és alperes, a vádlott és a bíró szerepét, valamint mer? ostobaságnak tartom a természet részér?l ezt a komédiát, a magam részér?l pedig megalázónak végigjátszani
- Ezért, elvitathatatlan fel- és alperesi, bírói és vádlotti min?ségemben a természetet, amely egyszer?en és arcátlanul szenvedésre teremtett, ezennel önmagammal együtt halálra ítélem...
De mivel a természetet nem pusztíthatom el, önmagamat semmisítem meg, pusztán azért, mert unom viselni a zsarnokságot, amelyben senki sem b?nös." {Forrás: Dosztojevszkív: Tanulmányok, vallomások
10989 levél
Válasz 07.01.16. 11:12 #21528
Lacko
Mondtam, nem???
Beszarok, hogy ebből még mindig meg lehet élni...
1344 levél
Válasz 07.01.16. 11:05 #21527
yerico
Ha a fidesz nyerte volna a tavaszi választásokat, akkor a támogatottsága már a 0% körül járna, mert akkor ők lépték volna meg ezeket, ne legyenek illúzióid. Az, meg hogy a Zorbán miatt van? Hát, részben, mivel a 98-ra stabilizált gazdaság szétlopására nagyrészt már 2002 előtt sor került, de ez a téma itt úgyis csak értelmetlen vitákat szül. Amúgy meg az mszp természetesen ugyanúgy balfasz volt. Számomra még mindig Gyurcsány a legkisebb rossz, míg a Zorbán az elképzelhetetlen.
1344 levél
Válasz 07.01.16. 10:59 #21526
yerico
"eddigi 90% támogatású gyógyszerek 50%-ban lesznek támogatva."

Félinfó, álhír, stb.. A 90%-os gyógyszerek 85%-ban lesznek támogatva, tehát 50%-os lesz a drágulás.
1080 levél
Válasz 07.01.16. 10:31 #21525
iX
bocs, hogy megzavarom a sztorizgatást!
gallup
1970 levél
Válasz 07.01.16. 09:53 #21524
Vaszilíj Zajcev
És persze OV osztja ketté az országot.

Jajj, édes sztorim van. Lízingferi a minap az ukrán nagyfőnökkel tárgyalt, mert gond van a Kapolyi bizniszeivel. (a nyírségben erőművet építtet,gigaberuházás) A zuhanyhiradó szerint a Kapolyi nem oszt vissza elég lóvét az ukránoknak, akik nem nézik jó szemmel a túl nagy nyereséget!
divide et impera
10989 levél
Válasz 07.01.16. 09:27 #21523
Lacko
Ne legyenek illuzióid: "ez is a Zorbán miatt van".

Minden reggel újpesten utazom át busszal. Hát az a busz rendesen meg van rakva lesüllyedt, lerongyolódott proletárokkal. Már lefagyott az áprilisi vigyor az arcukról, de azért összeszorított foggal még szidják a Zorbánt. Kemény csávók ezek, munkásharcban megedződött igazi lumpenek és lehet hogy megfagynak, ha elzárják a gázt, de a Gyurcsány akkor is isten marad a szemükben.
1970 levél
Válasz 07.01.16. 09:13 #21522
Vaszilíj Zajcev
És az ún. extrém sportolóktól megvont tb támogatás, az milyen?
Közös kockázatvállalás mi?

Családban (feleségem révén) vannak csepeli rokonok. Nagyon jó emberek, de eddig ha szárított cigánygyerekek potyogtak az égből akkor is maszopra szavazunk, és OV a qva annyát!
Na most, nyár óta nagyon nagy csend van. Az idén nyugdíj mellett, visszamentek dolgozni. Az egyik portásnak, a másik gyorsétterembe leszedni az edényeket. No comment...


divide et impera
1970 levél
Válasz 07.01.16. 08:27 #21521
Vaszilíj Zajcev
Urban legend...
divide et impera
1963 levél
Válasz 07.01.16. 05:09 #21520
Rettenthető
Én még a dobozdíjnál és a gyógyszerárváltozásnál vagyok leragadva, hogy az eddigi 90% támogatású gyógyszerek 50%-ban lesznek támogatva.
Ez így elsőre nem tűnne soknak, ha nem tudnám mellette, hogy ezen gyógyszerekből nem lehet havonta 1-nél többet kiíratni (felhalmozni), de így az eddig 1.200 Ft-s szarért a következő hónapban már 6.000 Ft-t kell fizetni.
Szóval nem azt mondom, hogy egyes gyógyszerek árát - amit ha kell, ha nem, esznek a népek - nem kell emelni, de vannak olyanok amiket talán nem kellene. Ilyen "vicc" például az inzulin is...
Tehát én csak annyit szeretnék mondani, hogy rakja teherbe a kormány a tetves jó kurva anyját a ravatalon, azt!
A demokrácia egy helyen található meg az egész Világon: A szótárban.
6377 levél
Válasz 07.01.15. 16:56 #21519
RatBaG
mit szóltok az olaszliszkai mad max-hez? nagy a csend...
"Not everyone likes metal... FUCK THEM!!!" - Fat Ed
2753 levél
Válasz 07.01.15. 16:25 #21518
dghost
Csak, ha HAGYJUK!
HAGYJUK?
ÁÁÁ NEM...
"Törvénysértés jogot nem alapít!" - Deák Ferenc
2753 levél
Válasz 07.01.15. 16:22 #21517
dghost
"És mielőtt megkapnám a soron következő letolásomat, hogy proletáririgy vagyok, nem fájna nekem, ha tudnám, hogy az elmúlt 20 évben napi 12 órában rendesen melózott volna!"
Hiába! Gondolod, hogy ha folyamat dolgozott volna akkor az 1 milliós fizetéséből tellett volna rá? NAGY SZART!!!!
Irigy én sem vagyok, de addig cipőzném amíg meg nem döglik!
"Törvénysértés jogot nem alapít!" - Deák Ferenc
1970 levél
Válasz 07.01.15. 16:14 #21516
Vaszilíj Zajcev
Pártállam jön.
Emléxel a B.öszödi vallomásra? Jól be kell avatni a médiahaver újságírókat, hogyan tálalják az eseményeket. Kommunikáció
Az igazságszolgáltatást felügyelje az a fickó, aki a rendőrséget is.Rendőrállam
Az apeh legyen az illetékügyek felelőse is, a VPOP még több nyomozati jogkört kap. Mindenkit szemmel tartunk

divide et impera
1970 levél
Válasz 07.01.15. 16:10 #21515
Vaszilíj Zajcev
Törökbálint tükörhegy elnevezésű részén nézegettünk családi házat. Kiderült, hogy egy kicsit fölé lőttünk, 35-40 gurigáért kapnánk max sorházi lakást, vagy házrészt, ki minek nevezi.
Miközben lementem pamutba, ráböktem a szomszéd házikóra, és kérdeztem az ügynököt, akkor ez mennyi?100-150 milla?

Mire az ügynök, igen, az Hagyó Miklós háza, cirka 150-ért árulja, már egy ideje pesten lakik. (Hagyó elvtárs a maszop új főpógármester helyettese).

És mielőtt megkapnám a soron következő letolásomat, hogy proletáririgy vagyok, nem fájna nekem, ha tudnám, hogy az elmúlt 20 évben napi 12 órában rendesen melózott volna!
divide et impera
2753 levél
Válasz 07.01.15. 16:00 #21514
dghost
Sajna a fantáziám e téren elég korlátolt! Akkor most mi jön????
"Törvénysértés jogot nem alapít!" - Deák Ferenc
10989 levél
Válasz 07.01.15. 15:58 #21513
Lacko
Megszedés....? Ennél kicsit már többről van szó. A megszedés eddig zajlott.
2753 levél
Válasz 07.01.15. 15:52 #21512
dghost
Na ba****meg, ezennel ünnepélyesen megállapítom, az író weboldalának megtekintése után, hogy ez az ember egy FASZ!
Köszönöm!
"Törvénysértés jogot nem alapít!" - Deák Ferenc
2753 levél
Válasz 07.01.15. 15:46 #21511
dghost
"Más kiutat nem látok, hacsak nem lesz eredményes az "akarja-e Ön, hogy volt KISZ, MSZMP vezetők ne lehessenek államtitkári, vagy annál magasabb beosztásban?" népszavazás."
Viccelsz? Majd talán akkor ha a maszop már nem lesz hatalmon addig is jól megszedi magát... Előbb tuti nem!
"Törvénysértés jogot nem alapít!" - Deák Ferenc
1080 levél
Válasz 07.01.15. 15:42 #21510
iX
nem mintha védelelmre szorulna a cikkíró, de mennyire hasonló is ez:

"Kialakulóban van - régóta - egy új konszenzus, amely szerint mindent meg lehet tenni, amit az eggyel előző urak megtettek - így idézi meg a demokrácia azt a mennyeien felelőtlen pillanatot, amikor a virsliből felpillantva, egy könnyed mozdulattal átkapcsolunk egyik valóságshow-ról a másikra. Akár össze is csomagolhatnánk ezt a demokráciát, és megkérhetnénk egy talpraesett busmant, vigye vissza az isteneknek. Tíz év alatt elfogyott az erkölcsi muníció. Én azt mondom, szóljunk Schwarzeneggernek, jöjjön inkább hozzánk. És termináljon. " w - 2003

cédula - az egész cikk

na meg itt az archívum

persze egyszerű lehet agymenést kreálni arról, ki hova ikszel - ha téged ez izgat fel

(a rendőrök kapják be)
1970 levél
Válasz 07.01.15. 15:42 #21509
Vaszilíj Zajcev
Én már komolyan várok egy politikai gyilkosságot kishazánkban, illetve egy erős eltolódást a régióban (volt szoc blokk) egy ún. fejlődési diktatúra felé...

Más kiutat nem látok, hacsak nem lesz eredményes az "akarja-e Ön, hogy volt KISZ, MSZMP vezetők ne lehessenek államtitkári, vagy annál magasabb beosztásban?" népszavazás.

Addig is irány egy görény multi, és karrier külföldre!
divide et impera
2753 levél
Válasz 07.01.15. 15:39 #21508
dghost
A végére dettó ugyan ez ugrott be nekem is először!(mármint az 1., gondolatod)

Azért az elgondolkodtató, hogy egyes emberek, hogy tudnak ily könnyen hülyének nézni bárkit! És az ilyen emberek osztják az észt!? Szánalom...
"Törvénysértés jogot nem alapít!" - Deák Ferenc
10989 levél
Válasz 07.01.15. 14:30 #21507
Lacko
zindex: TINY

Na a következőket gondolom:

1., És ez az ember - aki ezt írta - minden négy évben elmegy és az MSZP-re szavaz. Nem otthon marad, vagy szadesz... á dehogy. Elmegy és behúzza az MSZP mellé az ixet. Aztán négy évig azért kapja a fizetését, hogy ilyneket firkál... hogy "minden párt hülye".

2., Amikor én írtam még 95-ben, hogy a Horn-kormány az olyan, mintha az NSZK-ban Göring-kormány lett volna, akkor én egy rohadt náci voltam és fúj-fúj szélsőséges. Ha egy totaw írja mindezt, akkor az csak "másként gondolkodó értelmiségi", mert hát ő azért "mégis csak a mi fiunk". (ahogy izsdb-t is készíthetsz, ha indexes vagy, mert a mazsihisz visszavonja a feljelentést)


Amúgy meg: dögöljön meg minden rendőr!
2161 levél
Válasz 07.01.11. 22:19 #21506
Zup
Csak az a baj, hogy a színvonala is olyan lesz.
‎1828 - Drakula fiatal szűz lányok véréből táplálkozik. 2010 - Drakula éhen hal.
5900 levél
Válasz 07.01.11. 00:30 #21505
Dile
Najó, csak 32 méterrel lesz magasabb, mindegy lesz még ennél jobb is
"Yes, I know my enemies: they're the teachers who taught me to fight me. Compromise, conformity, assimilation, submission, ignorance, hypocrisy, brutality, the elite."
5900 levél
Válasz 07.01.11. 00:25 #21504
Dile
Kb kétszer akkora lesz, mint a SE épülete...
Kész City 17 lesz Budapest
"Yes, I know my enemies: they're the teachers who taught me to fight me. Compromise, conformity, assimilation, submission, ignorance, hypocrisy, brutality, the elite."
5900 levél
Válasz 07.01.11. 00:22 #21503
Dile
Hihi, way to go!!
"Yes, I know my enemies: they're the teachers who taught me to fight me. Compromise, conformity, assimilation, submission, ignorance, hypocrisy, brutality, the elite."
2705 levél
Válasz 07.01.03. 16:38 #21502
hadzsi
Legyen.
"We have the best two teams on Merseyside, Liverpool and Liverpool reserves" /Bill Shankly/
20761 levél
Válasz 07.01.03. 16:28 #21501
Eric
Mint, ahogy én is megnézném, hogy ő hogyan bírná az enyémet.

A tanárok munkájával kapcsolatban meg köszi, nem kérek kioktatást, ui. 36 éve ismerek egy tanárt meglehetősen közelről, édesanyámat...
"Dilisek ezek a rómaiak...!"
2705 levél
Válasz 07.01.03. 16:25 #21500
hadzsi
Nem vitatkozom veled, hogy mennyit is készül egy lelkiismeretes tanár az óráira és mennyit kap ezért kézhez, de azért megnéznélek, hogy azt a munkát hogyan bírnád és utána nem sírna e a szád...
Hát ilyen az ilyenazélet valóban.
"We have the best two teams on Merseyside, Liverpool and Liverpool reserves" /Bill Shankly/
20761 levél
Válasz 07.01.03. 16:15 #21499
Eric
Felesleges belekeverni a politikai oldalakat.
Feltűnően kezdtél offolni, ezért figyelmeztettelek.
Elég tudomásul venned, nem kell hozzá ideológiát gyártani.
Sértődésről meg szó sem volt.
"Dilisek ezek a rómaiak...!"
20761 levél
Válasz 07.01.03. 16:10 #21498
Eric
Havi 44 órát? Én egy héten dolgozok kicsit többet...

És ha még kultúrált formában, b@zmegolás nélkül írtad volna le, akkor több is lenne, mint rinyálás. Így marad a rinyálás szintjén.

És így van, nem mindenkinek sikerül azonnal. Van akinek csak jó sok kínlódás útján, és van akinek sohasem.
Van akinek könnyen megy, van aki vért izzad mindenért.
Hát ilyen a szeláví!

"Dilisek ezek a rómaiak...!"
337 levél
Válasz 07.01.03. 16:06 #21497
droidika
Miért kell minden pitiáner viccen megsértődni?De jellemző ez az egész országra... Legjobb barátom szoci, mint állat és mégsem parázik az ilyen szintű poénokon!!!
Legszebb lesz az, ha majdan Bécscsel Hazám boszúja szembe száll,S én villogó kardom hegyével Száz szívbe ezt írom: halál!-Petőfi
337 levél
Válasz 07.01.03. 16:03 #21496
droidika
Eric írta:

"Mindennek ára van és amig egy csóró nemzet vagyunk, addig nem is nagyon kell számítani arra, hogy ingyenes lesz a felsőoktatás. Sajnos..."

Attól tartok, mi nem ugyanabban az országban élünk, mert egy csóró nemzetben hogyan létezhet olyan gazdag olajtársaság, ami ekkora üzleteket tud csinálni!!!!???
Emlékszem, kb. 2000-ben a MOL felvásárolt egy horvát olajcéget, akkori árfolyamon számolva 1.5 milliárd dollárért(!!!). 2006 augusztusa óta vettek először egy szlovéniai olajtársaságot, azután szibériai olajmezőt, Pakisztánban másik mezőt. Tegnap olvastam, hogy újra Oroszországban egy másikat. De tervezik, hogy felvásárolnak egy pakisztáni olajcéget is...
És ez még csak az, amit bevallottak... Ez szerintem került min. 1500 millárd forintba augusztus óta, de lehet, van az még több is! Ki tudja?
Legszebb lesz az, ha majdan Bécscsel Hazám boszúja szembe száll,S én villogó kardom hegyével Száz szívbe ezt írom: halál!-Petőfi
2705 levél
Válasz 07.01.03. 16:01 #21495
hadzsi
Már nem azért a két fillérért, de most te azzal jössz, hogy rinyálok? Rinyálok bazmeg amikor a munkáltatómat kell perrel fenygetnem, hogy kifizesse azt amit dogoztam. Rinyálok amikor a barátnőm havi 44 órát tanít egy esti gimnáziumban - igen annyit baszod - plusz magántanítványok és mellette hivatásos gondnok 30 hülye fasszal, akiknek intézi az ügyeit közben pedig keres 100 e forint körül. Rinyálok pedig ezerrel megyek minden munka után, de ha ide ülök akkor rinyálok. Biztos nem vagyok olyan kurvajófej arc mint te vagy a barátaid akik tudtak élni a lehetőséggel. Tudod mi csak ilyen lúzerek vagyunk, akik várják hogy a sültgalamb a szájukba repüljön. Persze én is tudok számtalan ellenpéldát mondani, mondjuk az unokatestvérem aki bankban dolgozik vagy egy msáik ismerősöm, aki marketinges ugyancsak egy bankban. Kell mondanom, hogy hogyan kerültek oda? Nincsenek illúzióim, hogy kik és hogyan viszik sokra a saját erejükből. Maradjunk ennyiben és akkor én is ugyanolyan faszán megmondom a tutit mint te.
"We have the best two teams on Merseyside, Liverpool and Liverpool reserves" /Bill Shankly/
20761 levél
Válasz 07.01.03. 15:55 #21494
Eric
Vegyél vissza egy kicsit plz a hülyeségekből.
Thx.
"Dilisek ezek a rómaiak...!"
3147 levél
Válasz 07.01.03. 15:45 #21493
tyro14
a diákhitelnél úgy van a szerződésben ha jól tudom hogy mikor már dolgozol a fizetésedből levonnak 6%-ot minden hónapban amíg kamatostul vissza nem adtad a pénzt. Abba még kevésbé vagyok biztos de talán úgy van hogy más módon nem is kötelezhetnek a visszafizetésre. Vagyis ha munkanélküli leszel örökre beszopták. De ez nem biztos hogy így van csak mintha ilyet hallottam volna.
...big words, small mind, behind the pain you will find a scavanger of human sorrow
337 levél
Válasz 07.01.03. 15:38 #21492
droidika
Munkás ököl vasököl, oda sújt ahova köll!...
Legszebb lesz az, ha majdan Bécscsel Hazám boszúja szembe száll,S én villogó kardom hegyével Száz szívbe ezt írom: halál!-Petőfi
3147 levél
Válasz 07.01.03. 15:37 #21491
tyro14
Hát én úgy tudom hogy még csak feltartóztatni sincs joga.. ezzel korlátozza a szabadságod. Ekkor szerintem a legjobb megoldás felkérni hogy ne korlátozzon a szabadságodban különben jogi útra terelheted a dolgot és a hülye fejével szerintem tuti elenged
...big words, small mind, behind the pain you will find a scavanger of human sorrow
6377 levél
Válasz 07.01.03. 15:22 #21490
RatBaG
köszönjük, viszlát...
"Not everyone likes metal... FUCK THEM!!!" - Fat Ed
337 levél
Válasz 07.01.03. 15:13 #21489
droidika
Rájöttem, hogy Medgyessi D-209-nek mi lehetett a kedvenc tantárgya: hát a KÉM-ia!
Legszebb lesz az, ha majdan Bécscsel Hazám boszúja szembe száll,S én villogó kardom hegyével Száz szívbe ezt írom: halál!-Petőfi
5397 levél
Válasz 07.01.03. 15:04 #21488
Morello
EBBŐL nyilván nem. (Bár... igazából Dinon múlik )
20761 levél
Válasz 07.01.03. 15:01 #21487
Eric
Na ja, de ebből megélni még nem fogsz.
"Dilisek ezek a rómaiak...!"
5397 levél
Válasz 07.01.03. 14:51 #21486
Morello
Gondolhatod, h a PC Dome-ot, Underground Magazint, meg hasonló "pékségeket" is azért csinálom, mert élvezem és kedvem lelem benne. És ehhez aztán tényleg nem szükséges semmilyen papír!
20761 levél
Válasz 07.01.03. 14:41 #21485
Eric
" ráadásul most is úgy érzem, hogy a "pékséghez" sokkal több tehetségem és kedvem van."

Hát akkor ezt megbeszéltük.
"Dilisek ezek a rómaiak...!"
5397 levél
Válasz 07.01.03. 14:38 #21484
Morello
"Akkor mégis mi tartott ott?"

Az, hogy amit el akarok végezni, azt szívesen csinálnám. Csak az már más kérdés, hogy ha elvégzem, nem érzem azt h olyan húúdehozzáértő lennék a témához. És erre tudna épülni a gyakorlat. Az egyetemnek már pedig ez lenne a feladata...

"Ad egy bizonyos alapot, amire támaszkodhatsz, a gyakorlati tapasztalataiddal kiegészítve valós tudássá válik."

Így van. Ha adna alapot. De nem ad semmit. Akkor mire támaszkodjak? Józan paraszti észre? Az okosabbak/szakemberek tanácsaira? Akkor mi a franc értelme van a diplomának?
Elmennék "péknek", ha azt akarnám csinálni. És akkor szarnék a felsőoktatásra meg a diplomára, mert nem lenne rá szükségem. De amit el akarok végezni, ahhoz szükséges az egyetemi szakképzés és tudás. Csak épp ez a gond, hogy nem kapok semmi "szakképzést" és semmi "tudást", pontosabban valamit igen, de az még közel nem elég arra, hogy esélyes módon indulhassak. Ha mindezt megkapnám olyan módon, amire már lehet is támaszkodni, akkor egy szavam se lenne.

Amúgy pedig az egyetemet meg így is - úgy is elvégzem, maximum tényleg elmegyek "péknek", ha nagyon úgy érzem h nem ért semmit ez az egész, és ráadásul most is úgy érzem, hogy a "pékséghez" sokkal több tehetségem és kedvem van.
1344 levél
Válasz 07.01.03. 14:29 #21483
yerico
" jogi asszisztens "

Ez pont egy biztos és garantált állás, önkormányzatoknál jók, ahol nem kell diplomás bért fizetni, de ugyanakkor képes eligazodni a jogi dolgokban a delikvens. Ugyanakkor az ügyvédek is szeretik titkár(nő)-ként foglalkoztatni az ilyen embert, eljárni bíróságokra, hivatalokba ügyintézni, a leendő ügyféllel elintézni a formaságokat, elkérni a megfelelő papírokat.
Ugyanakkor kérdezem, hogy mi értelme az informatikus asszisztensnek?

A fórumon szereplő hozzászólások olvasóink véleményét tükrözik, azokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.