Assassin's Creed Origins
Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó

Regisztráció
[x]

maradj bejelentkezve

Fórum

Nem számítástechnikai témák

»» Vicc! :D

5231 levél
Válasz 07.07.15. 21:47 #13480
Skorpio90
Bazdmeeeeg
Die Hard 13 - Az élet most aztán már k*rva drága!
3147 levél
Válasz 07.07.15. 21:22 #13479
tyro14
AtyaistenCsak erős idegzetűeknek!

A Sirokkó-Illaberek mérkõzésen történt, hogy az egyik szurkoló kezet emelt a játékvezetõre. A tettest annak rendje és módja szerint elõállították. Az ügy sima volt és egyszerû, majdhogynem érdektelen. És akkor.... elkezdõdött a tárgyalás!
— A vádlott álljon fel! Neve?
— Bíró vagyok, kérem...
— És hol van a vádlott?
— Hogyhogy hol van, drága bíró úr? Hát én vagyok! Bár nem szívesen...
— Nézze kérem. Az imént azt mondta, hogy maga a bíró. Tehát ön kapta azt a két megrendítõ pofont.
— Méghogy én? Nahát, nem azért, de az a fickó még nem született meg. Egyébként sem lennék bíró semmi pénzért!
— Az Isten szerelmére, hát nem éppen most állította, hogy ön bíró?
— Ja, vagy úgy!... A nevem Bíró, tisztelettel. Bíró Levente. Most mondja, hogy összehozott bennünket a sors. Ön is bíró, én is Bíró vagyok...
— Én Lakatos vagyok! — harsogott ingerülten a bíró. — Foglalkozása?
— Lakatos!... — nyögte kissé félénken a vádlott, és érezte, hogy ez súlyosbító körülmény. Nem csalódott...
— Ember! — kezdett parázslani a bíró. — Maga ugrat engem?
— Ugyan, dehogy, kérem. Nekem már az apám is lakatos volt, a nagyapám is...
— Nem fogja elhinni, de nekem is!!!...Na, hol is hagytuk abba...Szóval ön is lakatos.
— Kissé már keverni tetszik a dolgokat. Csak én vagyok lakatos. A Lakatos úr bíró, ugyebár. És igaz, hogy én Bíró vagyok, de azért nem vagyok bíró, hanem lakatos.
A bíró hosszú kortyokkal ivott, hogy idõt nyerjen.
— Ön tehát Bíró Levente, lakatos. Megy ez, mint a karikacsapás, nem igaz?
A további adatok felvétele, ha lehet, még ennél is gyorsabban ment. Mindössze a munkahely megnevezésének kapcsán élezõdött ki ismét a helyzet.
— A sirokkói járásbíróságon dolgozom — mondta gyanútlanul a vádlott. A bíró talpra szökkent.
— Egyszer már eljutottunk odáig, hogy ön nem bíró!
— Már hogyne volnék Bíró? — kezdett fortyogni a vádlott is. — Bíró Levente vagyok. Lakatos.
— Akkor mit keres a bíróságon?!
— A kilincseket javítom. Tudniillik, mint említettem, lakatos vagyok. De nem úgy, mint ön. Mert ön bíró. Annak ellenére, hogy Lakatos.
A bíró a gyomrára szorította a kezét, és különbözõ tablettákat készített elõ
— Lépjünk tovább! — suttogta rimánkodva. — Mondja el részletesen, hogyan történt a dolog.
— A Mesterrel néztük együtt a meccset. Kollégám a mûhelybõl...
— Szóval a fõnöke is ott volt.
— A fõnököm utálja a focit. A Mester volt ott.
— Megõrülök!!! Egy lakatosmûhelyben tudtommal a fõnököt hívják mesternek!
— Egy pillanat. Nálunk a fõnököt Manónak hívják. Akit Mesternek hívnak, az ipari tanuló. Mester Géza, tetszik érteni?
— Nem értem, de nem is érdekel. Tovább!
— Ezt mondta a bíró is! Pedig bármire megesküszöm, hogy 11—es volt!
— Ne kezdje, barátom, ne kezdje! Egyszer már tisztáztuk, hogy maga a Bíró.
— Most a játékvezetõrõl beszélek, Allahnál fényesebb orcájú bíró úr! Ez a bíró nem Bíró, hanem Levente.
A bíró hörgõ hangokat hallatott.
— A Levente is maga! Jaj, a gyomrom! Bíró Levente!!!
— Ez tagadhatatlan. Az a bíró azonban nem Bíró, mint ahogy a bíró úr sem Bíró, hanem Lakatos. Ettõl eltekintve az a bíró Levente. Levente Konrád. Nincs ennél egyszerûbb dolog ezen a kerek világon. Mert például én Bíró is vagyok, meg lakatos is, mégse vagyok se Lakatos, se bíró...
—...A játékvezetõ tehát továbbot intett.
— Pontosan. Még most is megrezdül a fejem, ha erre az esetre gondolok. A Pereces hatalmas dobása egészen a tizenhatoson belülre szállt. Ez annyira meglepte a Dobót, hogy kézzel ért a labdához. Tisztán láttam!
— Nem értem!...Nem értem!...— siránkozott a bíró. — Hogy jön ahhoz a pereces, hogy õ dobja be a labdát? Másrészt mi abban a feltûnõ, ha a dobó játékos kézzel ér a labdához? Hát mivel érjen hozzá, könyörgöm, mivel...?!
— Csak sorjában...csak sorjában. Elõször is mi kifogása van a Pereces ellen? Az ellenfél térfelérõl mindig õ végzi a bedobásokat. Mint említettem, hatalmas dobása van.
— Remek!... És hová teszi közben a pereceket?
— A pereceket? — csuklott fel a vádlott. — Vagy úgy!... Nos, amikor azt mondom, hogy Pereces, akkor egyáltalán nem a lelátón péksüteményt áruló fickóra gondolok, de nem ám! Hanem Pereces Tónira, a Sirokkó balhátvédjére. Aki a lelátón perecet árul, az nem a Pereces. Azt a manó tudja, hogy hívják!
— Szóval az ön fõnöke tudja, hogy ki a pereces?
— Kapaszkodjon meg a csengettyûjében, bíró úr. Nem tudja.
A bíró lenyelte a tablettákat, és még hosszabban ivott.
— De hiszen most mondta, hogy a Manó tudja. Az ön fõnöke. Aki egyébként nem azonos a Mesterrel, mert az viszont ipari tanuló. Na, mit szól, hogy figyelek...?
— Ennyit a perecesrõl! — mondta szomorúan a vádlott. — Felõlem lehet Németh is, Juhász is...
— Nem lehet! — csapott le diadalmasan a bíró. — A német juhász egy kutyafajta. Na, könnyítsen a lelkén, barátom. Láthatja, hogy sok mindent tudunk...
— Látom... azt látom. De azt is láttam, hogy a Dobó kézzel ért a labdához!
— Mivel a bedobást kézzel végzik el. Ennyit még én is tudok, noha nem vagyok bíró! Illetve bíró vagyok, a mindenségit!
— Ami a Dobót illeti, az nem a Pereces, aki a bedobást elvégezte — aki viszont nem pereces, hanem balhátvéd —, hanem Dobó István, az Illaberek középhátvédje. Foglalkozására nézve...
— Tudom. Várkapitány…
— Nem egészen. Csapatkapitány.
— Elég!... Szóval kézzel ért a labdához. És akkor mit tett ön?
— Természetesen ordítani kezdtem. "Mester!" — ordítottam. — "Maga nálam még inas sem lehetne!"
A bíró elhatározta, hogy további keresztkérdéseket tesz fel, bár egy kicsit már kaparta az asztalt.
— Elõször is: miért ordította szegény Mesternek, aki maga mellett ült, hogy õ még inas sem lehetne magánál, amikor õ inas magánál? Másodszor is: mit tehet szegény Mester arról, hogy a bíró nem adta meg a 11—est?
— Bíró úr!... Adjon tíz évet, de ne kínozzon tovább! Én a bírónak ordítottam, hogy mester!
— Pedig õ Levente!
— Én vagyok a Levente!
— De maga nem bíró!
— De Bíró is vagyok!
— Ön lakatos!
— Maga a Lakatos!
A bíró tébolyultan megrázta a csengõt.
— Orvost!... Van orvos a teremben?
— Suszter vagyok! — lépett oda egy úr a hallgatóság soraiból. — Valami baj van?
— Kerítsen egy orvost, barátom! — szólt segítõkészen a vádlott. — A bíró úr, úgy látszik, rosszul lett.
— De kérem, én orvos vagyok!
— Akkor meg mit suszterezik itt?
— Már velem is kezdik?... Dr. Suszter Árpád vagyok. Elmeszakértõ, szerencsére.
— A tárgyalást berekesztem! —nyögte fáradtan a bíró. — Délután folytatjuk!
Az orvos néhány injekcióval helyrepofozta a küzdõ feleket, úgyhogy délután megkezdõdhetett a játékvezetõ kihallgatása.
— Kérem, Bíró Levente vádlott azt állítja, hogy ön nem sípolt, amikor kellett volna.
— Zavaros helyzet volt. Én mindenesetre kinéztem a Siposra, hogy int—e. A Sipos nem intett. Tehát nem sípoltam.
A bíró ebben a pillanatban kezdett papírrepülõket hajtogatni az aktákból.
— Hát nem magánál volt a síp? — kérdezte, de máshol járt.
— A síp nálam volt. A Siposnál zászló van. A Sipos csak inthet, mert õ a partjelzõ. Világos? Na, és akkor a Bíró úr elkezdett ordítani...
— Én...? — tért vissza a valóságba a bíró. — Méghogy én...?
— Természetesen a vádlott. Erre én félbeszakítottam a játékot, és hozzájuk léptem, hogy csendre intsem õket. Azonban nekem estek, és...
— Kérem, én a Mesternek akartam lekenni egy atyait — pattant fel a vádlott —, de elhajolt. Ily módon történhetett, hogy a bíró sporttársat illettem a tenyeremmel.
— Megpofozta önt a Bíró, vagy sem? — kérdezte a bírótól a bíró.
— Kérem, engem azon a délutánon többen is megpofoztak. Hogy a Bíró úr is köztük volt—e...
— Én...? — sikoltozott hisztérikusan a bíró. — Méghogy én...?
— Ön tudtommal Lakatos.
— Én vagyok a lakatos! — mondta vicsorítva Bíró úr. — És Bíró is vagyok! És Levente is!
— Nono! — intette a játékvezetõ a vádlottat. — Én vagyok a bíró. És a Levente is. Levente Konrád.
— Elég!!! — üvöltött a bíró. — Máglyára velük! Én vagyok a bíró! — Én! — Én!
A verekedõket csak nagyon nehezen lehetett szétválasztani. Közben több rendõr is megsebesült. És a végén csakugyan nehéz lett volna megmondani, hogy melyikük a bíró, a lakatos vagy a játékvezetõ. Ezt még a Suszter sem tudta hamarjában.
Pedig õ orvos volt...
...big words, small mind, behind the pain you will find a scavanger of human sorrow
11786 levél
Válasz 07.07.15. 14:15 #13478
Star Wars
Miért? Azokon lehet a legtöbbet röhögni.
5231 levél
Válasz 07.07.15. 12:01 #13477
Skorpio90
Igyekszem
Die Hard 13 - Az élet most aztán már k*rva drága!
13848 levél
Válasz 07.07.15. 09:35 #13476
powerhouse
<Leva_> nyuffi minden no ertetlen?
<nyuffi> mimimi??

ez az utolsó bash
If I look back I am lost
11786 levél
Válasz 07.07.15. 02:08 #13475
Star Wars
13848 levél
Válasz 07.07.14. 22:17 #13474
powerhouse
emberi idótaság topic
If I look back I am lost
38377 levél
Válasz 07.07.14. 20:18 #13473
kopé
lol kecsegláda
"A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt!"
5211 levél
Válasz 07.07.14. 20:16 #13472
Sevores
"<JonJonB> Something silver-white, something enormous, erupted from the end of his wang." Ez kész
5900 levél
Válasz 07.07.14. 20:11 #13471
Dile
Én ezen fetrengtem

<JonJonB> Purely in the interests of science, I have replaced the word "wand" with "wang" in the first Harry Potter Book
<JonJonB> Let's see the results...

<JonJonB> "Why aren't you supposed to do magic?" asked Harry.
<JonJonB> "Oh, well -- I was at Hogwarts meself but I -- er -- got expelled, ter tell yeh the truth. In me third year. They snapped me wang in half an' everything

<JonJonB> A magic wang... this was what Harry had been really looking forward to.

<JonJonB> "Yes, yes. I thought I'd be seeing you soon. Harry Potter." It wasn't a question. "You have your mother's eyes. It seems only yesterday she was in here herself, buying her first wang. Ten and a quarter inches long, swishy, made of willow. Nice wang for charm work."
<JonJonB> "Your father, on the other hand, favored a mahogany wang. Eleven inches. "

<JonJonB> Harry took the wang. He felt a sudden warmth in his fingers. He raised the wang above his head, brought it swishing down through the dusty air and a stream of red and gold sparks shot from the end like a firework, throwing dancing spots of light on to the walls

<JonJonB> "Oh, move over," Hermione snarled. She grabbed Harry's wang, tapped the lock, and whispered, 'Alohomora!"

<JonJonB> The troll couldn't feel Harry hanging there, but even a troll will notice if you stick a long bit of wood up its nose, and Harry's wang had still been in his hand when he'd jumped - it had gone straight up one of the troll's nostrils.

<JonJonB> He bent down and pulled his wang out of the troll's nose. It was covered in what looked like lumpy gray glue.

<JonJonB> He ran onto the field as you fell, waved his wang, and you sort of slowed down before you hit the ground. Then he whirled his wang at the dementors. Shot silver stuff at them.

<JonJonB> Ok
<JonJonB> I have found, definitive proof
<JonJonB> that J.K Rowling is a dirty DIRTY woman, making a fool of us all
<JonJonB> "Yes," Harry said, gripping his wang very tightly, and moving into the middle of the deserted classroom. He tried to keep his mind on flying, but something else kept intruding.... Any second now, he might hear his mother again... but he shouldn't think that, or he would hear her again, and he didn't want to... or did he?
<melusine > O_______O
<JonJonB> Something silver-white, something enormous, erupted from the end of his wang

<JonJonJonB> Then, with a sigh, he raised his wang and prodded the silvery substance with its tip.

<JonJonJonB> 'Get - off - me!' Harry gasped. For a few seconds they struggled, Harry pulling at his uncles sausage-like fingers with his left hand, his right maintaining a firm grip on his raised wang.

"Yes, I know my enemies: they're the teachers who taught me to fight me. Compromise, conformity, assimilation, submission, ignorance, hypocrisy, brutality, the elite."
1250 levél
Válasz 07.07.14. 20:06 #13470
ruskyy
hát... ebben az esetben 'nyád
Bolje biti pijan, nego star.
38377 levél
Válasz 07.07.14. 20:04 #13469
kopé
xD
"A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt!"
5231 levél
Válasz 07.07.14. 20:04 #13468
Skorpio90
<MooseOnDaLoose> Hey Mike
<goatboy> what?
<MooseOnDaLoose> Pussy.
<goatboy> er?
<MooseOnDaLoose> Pussy.
<goatboy> and?
<MooseOnDaLoose> Pussy.
<goatboy> ...
<MooseOnDaLoose> Pussy.
<goatboy> i dont get it
<MooseOnDaLoose> AND YOU NEVER WILL.
<goatboy> bastard

Ezt hogy olvastad magyarul?
Die Hard 13 - Az élet most aztán már k*rva drága!
1250 levél
Válasz 07.07.14. 19:59 #13467
ruskyy
<erno> hm. I've lost a machine.. literally _lost_. it responds to ping, it works completely, I just can't figure out where in my apartment it is. - ez üt a többit már olvastam, csak magyar verzióban...
Bolje biti pijan, nego star.
10536 levél
Válasz 07.07.14. 19:54 #13466
TcG|Rommel|Hun
"<i8b4uUnderground> d-_-b
<BonyNoMore> how u make that inverted b?
<BonyNoMore> wait
<BonyNoMore> never mind"

Ez kész.
5211 levél
Válasz 07.07.14. 19:51 #13465
Sevores
Akit nem érdekel, az nem olvassa. A többiekkel sírva röhögünk.

<Zybl0re> get up
<Zybl0re> get on up
<Zybl0re> get up
<Zybl0re> get on up
<phxl|paper> and DANCE
* nmp3bot dances : D-<
* nmp3bot dances : D|-<
* nmp3bot dances : D/-<
<[SA]HatfulOfHollow> i'm going to become rich and famous after i invent a device that allows you to stab people in the face over the internet

<erno> hm. I've lost a machine.. literally _lost_. it responds to ping, it works completely, I just can't figure out where in my apartment it is.

t0rbad> so there i was in this hallway right
BlackAdder> i believe i speak for all of us when i say...
BlackAdder> WRONG BTICH
BlackAdder> IM SICK OF YOU
BlackAdder> AND YOUR LAME STORIES
BlackAdder> NOBODY HERE THINKS YOURE FUNNY
BlackAdder> NOBODY HERE WANTS TO HEAR YOUR STORIES
BlackAdder> IN FACT
BlackAdder> IF YOU DIED RIGHT NOW
BlackAdder> I DON"T THINK NOBODY WOULD CARE
BlackAdder> SO WHAT DO YOU SAY TO THAT FAG
*** t0rbad sets mode: +b BlackAdder*!*@*.*
*** BlackAdder has been kicked my t0rbad ( )
t0rbad> so there i was in this hallway right
CRCError> right
heartless> Right.
r3v> right

<tatclass> YOU ALL SUCK DICK
<tatclass> er.
<tatclass> hi.
<andy\code> A common typo.
<tatclass> the keys are like right next to each other.

<xterm> The problem with America is stupidity. I'm not saying there should be a capital punishment for stupidity, but why don't we just take the safety labels off of everything and let the problem solve itself?

<i8b4uUnderground> d-_-b
<BonyNoMore> how u make that inverted b?
<BonyNoMore> wait
<BonyNoMore> never mind

<T-Wolf> man, my girlfriend left me for some faggot named robert
<RdAwG20> you don't live in Hope mills do you?
<T-Wolf> ya, why man?
<RdAwG20> lol, just wondering, was her namne alisson?
<T-Wolf> you mother fucker

<Jeedo> hey baby, whats up?
<Indidge> umm....nothing?
<Jeedo> So....want me to like come over today so we can fuck?
<Indidge> Wait....did you want to speak to my daughter?
<Jeedo> Yes Mrs.Miller.. :,-/

<kow`> "There are 10 types of people in the world... those who understand binary and those who don't."
<SpaceRain> That's only 2 types of people, kow.
<SpaceRain> STUPID

<MooseOnDaLoose> Hey Mike
<goatboy> what?
<MooseOnDaLoose> Pussy.
<goatboy> er?
<MooseOnDaLoose> Pussy.
<goatboy> and?
<MooseOnDaLoose> Pussy.
<goatboy> ...
<MooseOnDaLoose> Pussy.
<goatboy> i dont get it
<MooseOnDaLoose> AND YOU NEVER WILL.
<goatboy> bastard

<JonTG> Man, my penis is so big if I laid it out on a keyboard it'd go all the way from A to Y
<JonTG> wait, shit

<Sui88> 67% of girls are stupid
<V-girl> i belong with the other 13%

<h|tler> HOW THE FUCK CAN YOU TELL THAT I'M 13 BY LOOKING AT WHAT I'M WRITEING?????????????????????????????????????????????????????

<xxxGirlygirlxxx> Thank you for listening to me.
<xxxGirlygirlxxx> You know your a really good listener.
<xxxGirlygirlxxx> Sweety please say something.
<Sandaedar> Ok I'm back.
18914 levél
Válasz 07.07.14. 19:41 #13464
LiT
Ez hatalmas!
We are the Universe... Observing itself... Observing itself... Destroying itself...
21647 levél
Válasz 07.07.14. 19:11 #13463
padavan
Akkor már vehemensen minuszban vagy.
Forradalom most! Terjeszd a Tudást és légy nyitott! Készülj fel a Z napra! A változás közeleg…
2550 levél
Válasz 07.07.14. 17:25 #13462
Pomee
ááááááááááááááááááá!!!!!!!!! most nekem is 50-et zuhant az IQ-m ettől!
Never underestimate the power of the Dark Side...
13848 levél
Válasz 07.07.14. 17:08 #13461
powerhouse
kliM üzenete:
Bazmeg, te olyan hülye vagy, h vákum van az agyad helyén..
<3 KisCsaj ViCkEy <3 üzenete:
...
<3 KisCsaj ViCkEy <3 üzenete:
jobb mintha üres lenne
If I look back I am lost
6266 levél
Válasz 07.07.14. 16:55 #13460
Lyobag
293 levél
Válasz 07.07.14. 16:32 #13459
kissmas
Ez már annyira fáj hogy jó!!!!. Hol vannak ilyenek?
Intel Celeron 2,8 GHz, ATI Radeon 9600 XT, 1,00 GB RAM, HD 150 GB, Abit IS7-E Motherboard
38377 levél
Válasz 07.07.14. 15:33 #13458
kopé
vannak okos emberek
"A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt!"
13848 levél
Válasz 07.07.14. 14:12 #13457
powerhouse
xD
If I look back I am lost
10536 levél
Válasz 07.07.14. 14:08 #13456
TcG|Rommel|Hun
Bocs, ezt muszáj!

[22:18]taumaturgia: I give free items for all, press Alt + F4 for more details!!!
*labor_marci has left the room
*heey_dude has left the room
*ubersmiter has left the room
[22:18]taumaturgia: Balfaszok
[22:19]gosu:
[22:19]mhl: LOL
6388 levél
Válasz 07.07.14. 08:56 #13455
Beny12
potosan vagy 3-4x kezdték újra

Vááááá mekkorák már fáj a hasam
18914 levél
Válasz 07.07.13. 22:51 #13454
LiT
We are the Universe... Observing itself... Observing itself... Destroying itself...
38377 levél
Válasz 07.07.13. 20:29 #13453
kopé
azért az első aranyos
"A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt!"
8935 levél
Válasz 07.07.13. 16:21 #13452
goodboy007
Meg ne sértődj, de sztem mindegyik szar.
In god we trust, all others we track!
18914 levél
Válasz 07.07.13. 16:03 #13451
LiT
Hahaha
We are the Universe... Observing itself... Observing itself... Destroying itself...
9513 levél
Válasz 07.07.13. 15:09 #13450
Mattmaster
Egy férfinak egy balesetben leszakad a farka, kétségbeesettem elmegy orvoshoz, hogy segítsen. Az orvos megvizsgálja a pácienst, majd így szól:
- Kedves Uram nemrég halt meg a szomszédos állatkertben a kiselefánt, annak az ormányát felvarrjuk Önnek!
A férfi, mivel nincs más választása beleegyezik.
Fél év múlva visszamegy ellenőrzésre, kérdi tőle az orvos:
- Minden rendben volt az utóbbi fél évben a szexuális életével?
Mire a pasi vidáman újságolja:
- Oh, igen, köszönöm kérdését, azóta is falom a nőket.
- És komplikációk?
- Nincsenek, hacsak az nem számít annak, hogy amikor ülök a kávézóban a farkam sunyin kibújik a nadrágomból, elveszi a csészé mellől a kockacukrot és egy laza mozdulattal bedugja a seggembe.

És kaptok egy fájt is:

-Milyen az egyetemista jedi?
-???
-Erő-szakos hallgató
11786 levél
Válasz 07.07.13. 04:11 #13449
Star Wars
29282 levél
Válasz 07.07.13. 00:15 #13448
Germinator
Q: Ausztráliában merre van észak? (USA)
Donut wrong, yo. No special dead, just... dead.
38377 levél
Válasz 07.07.13. 00:07 #13447
kopé
van benne pár kurvajó
"A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt!"
204 levél
Válasz 07.07.12. 23:53 #13446
Szívsebész
Tudom, kapjam be, hogy bashelek, akinek nem tetszik, átugorja, akit érdekel, hozzám hasonlóan bepisál a röhögéstől. (Direkt nem raktam olyanokat, amik már 50szer voltak.)

|11:27:14| <+Pj0tr> olyat szartam reggel megijedtem tőle
|11:27:24| <+billsuxx^> en nemlattam mert sötet volt
|11:27:57| <@BoNo|> bazeg ne is mondd
|11:28:05| <@BoNo|> buzi ettermi klotyo kedden
|11:28:07| <@BoNo|> ilyen erzekelos
|11:28:09| <@BoNo|> ulok szarok
|11:28:11| <@BoNo|> kialszik feny
|11:28:15| <+Pj0tr>
|11:28:15| <@BoNo|> integetek meg minden
|11:28:16| <@BoNo|> semmi
|11:28:20| <+billsuxx^> ROTFL
|11:28:20| <@BoNo|> kibasztam a kefet ajto felett
|11:28:23| <@BoNo|> attol bekapcsolt
|11:28:26| <+Pj0tr>
|11:28:29| <+Zenoo>
|11:28:30| <+billsuxx^> bazdmeg
|11:28:32| <+billsuxx^> sirok
|11:28:34| <+billsuxx^> !!!!
|11:28:45| <@BoNo|> tukor meg csupa szar lett szemben
|11:28:55| <@BoNo|> kefe kicsit used volt mar

<trinitix> egyenlore orulok hogy talaltam eletcelt
<koszik> egyenlore a sorozatgyilkos fog darabolni mielott kihordja a reszeid az erdobe
<koszik> a szo amit kerestel az 'egyelore'

21:04:43 <+zsoca31> tok jol elterveztem hogy bemegyek egy csatira ahol a fiam is ottvan es megmondom neki hogy "megbasztam az anyadat" es mindenki csak nez majd es o meg elmeseli hogy "á, csak a hulye faterom"

<i85938> en csak arra emlekszem hogy feltelepult
<i85938> es kiadtam a parancsot ami bennevolt az ujsagba'
<i85938> "mkswap /dev/hda"
<i85938> es ezutan mindig minden eltunt.
<i85938> de en ezt nagyon sokszor megcsinaltam
<i85938> tobb evvel kesobb egyszer dugas kozben esett le.
<i85938> ott vege is lett annak az ejszakanak...

[01:23] <tybalt> lehet hogy valami baj van velem telleg mer megittam 2 liter kefirt 3 ora alatt es meg mindig ehes vagyok
[01:23] <fako> azert mert ha ehes vagy akkor enni kell es nem inni
[01:23] <fako> inni akkor kell ha szomjas vagy
[01:23] <fako> erted?
[01:23] <tybalt> van meg egy kefirem
[01:23] <tybalt> akkor azt enni fogom

[02:17] <@vk_1337> rájöttem
[02:17] <@vk_1337> havercsajnak jobb a rövid hajú
[02:17] <@vk_1337> annak nem kell fogni a coffját hányás közben amikor megcsalta a pasija

11:52 [szöszi cicus 15] szia mia
11:52 [>DEVIL16<] Ha beszélni szeretne "Devil16" felhasználóval, kérem nyomja meg az ALT + F4-et.
11:52 szöszi cicus 15 kilépett...
11:53 szöszi cicus 15 visszatért...
11:53 [>DEVIL16<] miért léptél ki?
11:53 [szöszi cicus 15] bocsi kikapcsolt gép
11:53 [>DEVIL16<] semmi baj
11:54 [szöszi cicus 15] honnan irsz??
11:54 [>DEVIL16<] Alsóbögyörősvalagpuszta
11:54 [>DEVIL16<] te?
11:54 [szöszi cicus 15] bácsalmás
11:55 [szöszi cicus 15] milyen név ez
11:55 [szöszi cicus 15] ????
11:55 [>DEVIL16<] csinos
11:55 [>DEVIL16<] ez asszem megy bash.hu-ra
11:55 [szöszi cicus 15] mi mi mi
11:56 [>DEVIL16<] istenem..
11:56 [szöszi cicus 15] szöke vagyok szivi
11:57 [>DEVIL16<] észrevettem

<bone> az en nagymuteromnal jofejebb a vilagon nincs
<bone> hazajovok a csajtol
<bone> leulok a gep ele
<bone> bejon
<bone> "na jot kurtal kisunokam?"

19:28 [dugás 100%] hello
19:28 [dj pici] szia
19:29 [dugás 100%] korod?
19:29 [dj pici] 14
19:29 [dj pici] tied?
19:29 [dugás 100%] 15
19:29 [dugás 100%] honnan?
19:29 [dj pici] szekszárd
19:29 [dj pici] és te?
19:29 [dugás 100%] bp
19:29 [dugás 100%] mennyire vagy bevállalos?
19:30 [dj pici] hát
19:30 [dj pici] egyedül elbiciklizek szálkára a forgalmas uton
19:30 [dj pici]

<ethaNeal> Tuningolt számítógép eladó. Alkalmas játékra és tervezésre. (Játszhatsz rajta pasziánszt és tervezheted, hogy újatveszel.)

Tomi: Te figy, a Narumi nem egy rajzfilmfigura?
Narumi-: Anime te seggfej
Tomi: Te szüzen fogsz meghalni..

Alexa - VadCsibe üzenete:
30 40 évvel ezelőtt
Alexa - VadCsibe üzenete:
még kinyitották a csajoknak az ajtót meg minden
Alexa - VadCsibe üzenete:
mostmeg
Ą^Zsolt^Ą (Ą^Önmagán kívül^Ą) üzenete:
mostmeg fotocellás

<RM`TheHardOne> bnomnek annyi koze van az informatikahoz h 32 foga van

(13:07) C: én most a fantasztikus 4-es második részét néztem, de szerintem gyenge lett
(13:07) M: én az első hármat sem láttam

X says (23:12):mi volt a jeled oviban?
Y (23:12): pöttyös labdaaaaaaa
Y says (23:12): neked furkósbot,fogadjunk...
X says (23:14): nekem a taj mahal, felette felhőkkel, kismadarakkal, előtte egy csókolózó szerelmespárral, akiken nem volt ruha, valamint az egész mellett egy villástargonca
X says (23:14): utáltam lerajzolni
X says (23:15): többiek már szineztek amikor én még a jelemmel baromkodtam
X says (23:15): ha siettem akkor meg "miez? ezért nem tudok fizetni"
X says (23:16): anuykám 2 hónapig varrta a jelet a tornazsákomra
X says (23:16): aztán nagycsoportra, mikor már egész gyorsan rajzoltam
X says (23:16): kicserélték egy vonalra

AntiCitizen.oNe üzenete:
en a multkor
AntiCitizen.oNe üzenete:
AntiCitizen.oNe üzenete:
ulok a szobamban, cs-zek csukottablak
AntiCitizen.oNe üzenete:
ejjel 1ora
AntiCitizen.oNe üzenete:
fater benyit mondani akar vmit
AntiCitizen.oNe üzenete:
elcsuklott a szava es eztmondta "bazmeg te telefingottad a szobad"
AntiCitizen.oNe üzenete:
ah mondom tutinem :')
AntiCitizen.oNe üzenete:
10perc mulva visszajon egy frissen nyomtatott papirral
AntiCitizen.oNe üzenete:
"nyilt lang hasznalata tilos"

Anett: szia Édesem
Anett: bocsi csak fürödtem
Zoed: nélkülem?
Zoed: hm
Anett: hát hol voltál baszod?
Anett: nem élhetek büdösen csak ,mert te pécsen éled az életed

XY üzenete:
srác néhány nap aktív CoD után kimozdult, aztán az első verébre azt hitte gránát és futni kezdett
I believe there's a hero in all of us, that keeps us honest, gives us strength...
10536 levél
Válasz 07.07.12. 21:03 #13445
TcG|Rommel|Hun
11786 levél
Válasz 07.07.12. 20:55 #13444
Star Wars
38377 levél
Válasz 07.07.12. 18:44 #13443
kopé
loool
"A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt!"
52272 levél
Válasz 07.07.12. 18:09 #13442
Barthezz
Úgy látszik direkt rakták akkor együtt ezt a 3 versenyzőt Amúgy nekem is megvan vhol a teljes, ha jól emlékszem sípszó előtt ugrottak a vízbe, lúzerek
52272 levél
Válasz 07.07.12. 18:08 #13441
Barthezz
6388 levél
Válasz 07.07.12. 17:45 #13440
Beny12
ennek megvan a teljes verziója mindenki kiesett mert szarul rajtoltak
16989 levél
Válasz 07.07.12. 17:11 #13439
KisCsirkee
LOL!
"Es rasseln die Ketten, es dröhnt der Motor, Panzer rollen in Afrika vor!"||| http://battlelog.battlefield.com/bf3/soldier/Szalami111/stats/226302379/ ||| =PPS=Szalami111
13848 levél
Válasz 07.07.12. 17:04 #13438
powerhouse
xD
If I look back I am lost
7037 levél
Válasz 07.07.12. 16:46 #13437
Aruns
Ha volt már, akkor bocsi

a kérdések az ausztrál turizmus honlapjára érkeztek, a válaszokat a honlap szerkesztői adták...)

Q: Szokott fújni a szél Ausztráliában? Még sosem láttam a tévében,
hogy esett volna ott az eső, hogy tudnak akkor növekedni a növények? (UK).
A: Minden növényt teljesen kifejlett állapotban importálunk, aztán csak ülünk, és nézzük, ahogy elpusztulnak.
__________________________________________________
Q: Láthatok majd kengurukat az utcán? (USA)
A: Attól függ, hogy mennyit iszol.
__________________________________________________
Q: Perth-ből Sydney-be szeretnék elgyalogolni - követhetem a vasúti síneket (Svédország)?
A: Persze, csak háromezer mérföld; sok vizet vigyél magaddal.
__________________________________________________
Q: Vannak pénzautomaták Ausztráliában? Tudnának küldeni nekem listát róluk Brisbane-ben,
Cairns-ben, Townsville-ben és Hervey Bay-ben? (UK)
A: Miben halt meg a legutolsó rabszolgája?
__________________________________________________
Q: Tudnának információt adni az ausztráliai vízilóversenyekről? (USA)
A: A-fri-ka az a nagy háromszög alakú kontinens Európától délre.
Ausz-trá-lia az a nagy sziget a Csendes-óceán közepén, amelyiken nem ... á, nem érdekes.
Hogyne, a vízilóverseny minden kedden este a Kings Cross-nál van. Megjelenés meztelenül.
__________________________________________________
Q: Ausztráliában merre van észak? (USA)
A: Fordulj dél felé, aztán fordulj 180 fokot. Szólj nekünk, ha megérkeztél,
és akkor majd elküldjük neked a többi irányt is.
_________________________________________________
Q: Hozhatok evőeszközöket Ausztráliába? (UK)
A: Miért akarnál? Használd az ujjaidat, ahogy mi.
__________________________________________________
Q: El tudnák küldeni nekem a Bécsi Fiúkórus beosztását? (USA)
A: A-usz-tri-a az a fura kis ország, amely Németországgal határos, és amelyik... á, nem érdekes.
Hogyne, a Bécsi Fiúkórus minden kedden este a Kings Cross-nál játszik,
rögtön a vízilóversenyek után. Megjelenés meztelenül.
__________________________________________________
Q: Járhatok magassarkúban Ausztráliában? (UK)
A: Ön egy brit politikus, ugye?
__________________________________________________
Q: Vannak Sydney-ben szupermarketek, és egész évben kapható tej? (Germany)
A: Nem, mi vegetáriánus vadász-gyűjtögetők békés civilizációja vagyunk. A tej illegális.
__________________________________________________
Q: Kérem, küldjenek nekem egy listát az összes olyan orvosról Ausztáliában,
akinél kaphatok csörgőkígyó elleni szérumot. (USA)
A: A csörgőkígyók A-me-ri-kában élnek, ott, ahol ÖN él. Az összes ausztrál kígyó
tökéletesen ártalmatlan, biztonságos a kezelésük, és jó házikedvencek.
__________________________________________________
Q: Lenne egy kérdésem egy híres állattal kapcsolatban, amelyik Ausztráliában él,
de elfelejtettem a nevét. Ez egyfajta medve, amelyik fákon él. (USA)
A: Ezt esőmedvének hívják. Azért ez a nevük, mert a gumifákról esnek le,
és megeszik az agyát mindenkinek, aki alattuk sétál el. Úgy tudod távol tartani őket magadtól,
ha emberi vizelettel fújod be magad, mielőtt sétára indulsz odakint.
__________________________________________________
Q: Kifejlesztettem egy új terméket, amely a fiatalság forrása. Meg tudná mondani,
hogy hol tudom ezt eladni Ausztráliában? (USA)
A: Bárhol, ahol komolyabb számban fordulnak elő amerikaiak.
__________________________________________________
Q: Meg tudná mondani Tasmánia azon területeit, ahol a női populáció kisebb,
mint a férfi populáció? (Olaszország)
A: Igen, a buzibárok.
__________________________________________________
Q: Ausztráliában van karácsony? (Franciaország)
A: Csak karácsonykor .
__________________________________________________
Q: Tudok majd angolul beszélni a legtöbb helyen, ahova megyek? (USA)
A: Igen, de előbb meg kell tanulnia.
"War without fire is as worthless as sausages without mustard" Henry V
13848 levél
Válasz 07.07.12. 14:37 #13436
powerhouse
"Hát ez beszarás!"
If I look back I am lost
5900 levél
Válasz 07.07.12. 14:27 #13435
Dile
Azért hagyjuk már a csávót, állítólag előtte nyolc hónappal úszott először, és az olimpia előtt nem is látott 50 m-es medencét
"Yes, I know my enemies: they're the teachers who taught me to fight me. Compromise, conformity, assimilation, submission, ignorance, hypocrisy, brutality, the elite."
38377 levél
Válasz 07.07.12. 14:24 #13434
kopé
anyám ez haláli
ennél még én is jobbat úszok sztem, ha odateszem magam
"A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt!"
13848 levél
Válasz 07.07.12. 14:13 #13433
powerhouse
loool
If I look back I am lost
5900 levél
Válasz 07.07.12. 14:12 #13432
Dile
Megnéztem, a srác Egyenlítői-Guineából (!) jött
"Yes, I know my enemies: they're the teachers who taught me to fight me. Compromise, conformity, assimilation, submission, ignorance, hypocrisy, brutality, the elite."
1560 levél
Válasz 07.07.12. 14:06 #13431
Retee
Biztos ismeritek már páran, de a mai napig meghaldoklok tőle.
Knézy az olimpián.

A fórumon szereplő hozzászólások olvasóink véleményét tükrözik, azokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.